Iš Papilės S.Daukanto gimnazijos istorijos


Šeštoji laida prieš šešis dešimtmečius

Šiemet suėjo 60 metų, kai Papilės mokyklos duris užvėrė šeštoji abiturientų laida. Tvirtai suspaudę rankose brandos atestatus su pirmąją savo mokslo šventove atsisveikino 22 jauni žmonės, 15 merginų ir 7 vaikinai. Daugelį artimai pažinojau, nors buvau baigęs devintą klasę. V.Belaną. R.Borusą, V.Irnių, P.Meižį, A.Varpučanską, J.Zervecką, P.Znutą pažinojau iš bendros sporto veiklos. Prisimenu ir daugelį merginų: V.Orleckaitę, O.Šemetaitę, B.Daunytę, A.Jankūnaitę, seseris Aldoną ir Ireną Atstopaites.

1957 metais mokyklos bendruomenę ištiko skaudi netektis – netikėtai mirė ilgametė rusų kalbos mokytoja ir vienuoliktokų klasės auklėtoja Bronislava Jazbutienė. Klasės vadovės pareigas perėmė matematikos mokytoja B.Gedvilienė.

Igoris JAROŠEVAS dalijasi prisiminimais apie buvusius bendraklasius trečiadienio „Vienybėje“

 

Nuotraukose: mokyklos bendruomenės atsisveikinimas asu mokytoja Bronislava Jazbutiene (1957 m. )

Šešetos laidos abiturientai su auklėtoja B.Gedviliene, nuotraukoje nėra 5 abiturientų.