Išnykę Papilės seniūnijos kaimai. Žardeliai

Į mano rankas pakliuvo segtuvas su  Žardelių kaimo istorijos medžiaga. Šio istorinio aplanko sudarytojai – Aloyzas Balčiūnas, Stasys Beržinis, Petras Maruniakas. Visi trys stipriai susiję su jų gimtuoju Žardelių kaimu. Jų tikslas sudaryti ir išleisti knygą apie jau išnykusį kaimą.

Žardelių kaimas buvo šiauriau nuo Papilės, Barvydžių ir Zabikų kaimynystėje. Iš kur atsiradęs toks kaimo pavadinimas? Žardas – statinys iš karčių, kur džiovinti linai. Kartais džiovindavo ir pupas, žirnius, vikius statinyje po dvišlaičiu šiaudų stogu  be sienų. Sakydavo, kai  baigdavo matuoti sklypus, susirinkdavo vaišių po žardeliu. Taip ir Žardelių kaimo pavadinimas atsiradęs.

Pagal 1923 metų gyventojų surašymo duomenis kaime buvo 9 ūkiai ir 53 gyventojai. Dažniausios gyventojų pavardės buvo Bardauskai, Balčiūnai, Beržiniai, Galiniai, Greitjurgiai, Kulveliai, Kušleikos, Matai, Rausčiai, Rimeikos.

Pokario laikotarpis įnešė ypač daug sumaišties. Augustino Bardausko ir Ievos matienės šeimos buvo ištremtos. Juozas Balčiūnas, Juozas Beržinis, Antanas Dinys, Antanas Galinis, Mykolas matas, Teodora Mataitė, Greitjurgių šeima buvo apkaltinti pagalba partizanams ir nuteisti ilgiems lagerio ir tremties metams. Juozas Beržinis, Mykolas Matas, Ieva Matienė amžino poilsio atgulė Sibiro platybėse. Po Stalino mirties represuotiesiems leido grįžti iš tremties, tačiau ne visi galėjo grįžti į savo namus. Namų jau nebebuvo.

Daugiau Igorio Jaroševo rašinyje šeštadienio, rugsėjo 5 d. VIENYBĖJE.