Išpuoselėtų patalpų panauda baigėsi

Kovui persiritus į antrąja pusę  Akmenės vaikų dienos centro „Akmenėliai“ tėvai surašė ir išsiuntė kreipimąsi į kelias institucijas – į rajono savivaldybę, Seimo nariui, Socialinės apsaugos ir darbo ministrei, Socialinių reikalų komitetui.  Kreipimosi tekstą gavome ir mes – „Vienybės“ laikraščio redakcija. Pagrindinė, kaip rašoma laiške, nerimo mintis – mažesnis vaikams skirtų vietų skaičius centre, ir nurodymas atlaisvinti antrajame aukšte esančias patalpas.

Ką žinome apie vaikų dienos centro „Akmenėliai“ veiklą? Jis vienas pirmųjų rajone įkurtas, galima sakyti, privačios iniciatyvos pagrindu. Veikė gyvenamojo daugiabučio pusrūsio patalpose, o ikimokyklinėje įstaigoje sumažėjus vaikų, įsikėlė į vieną iš korpusų, kuris buvo gerokai apleistas. Patalpos buvo renovuotos, puikiai sutvarkytas vidus, įrengti įvairių paskirčių kambariai. Prieglobstį čia radę vaikai naudojosi virtuve, buvo galima išsiskalbti rūbus. Centre lankėsi dešimtys rėmėjų, valdžios žmonių, užsienio fondų, kurie padėjo išgyventi, atstovų. Kuo galima iš širdies pasidžiaugti, tai kūryba. Centrui nuo įsikūrimo dienos vadovauja Dalia Šileikienė. Vaikams čia niekada nestigo veiklos, jų renginiai visada buvo vieši. Kolektyvas mėgo dalyvauti šalies renginiuose ir laimėti prizus. Vadovė ne kartą yra sakiusi, kad pagrindinis tikslas – parodyti vaikams, koks puikus yra gyvenimas, mat daugeliui jų čia būdavo vienintelė vieta, kur ramiai ruošė pamokas, žaidė, kalbėjosi su bendraamžiais ir savanoriais. Centre esminiai akcentai sudėlioti mokant tradicinių dailiųjų amatų. Tvirtos draugystės tarp valdžios ir centro nebuvo. Taip sakė centro vadovė. Abi pusės turėjo savų argumentų.

Daugiau Roma Jonikienė šeštadienio, balandžio 3 d., VIENYBĖJE.