Įstaiga jauna, bet ne nauja. Pirmieji metai

Rudenį baigsis pirmieji naujos formos ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklos metai. Taip pat šiek tiek praėjo laiko, kai už įstaigos vairo stojo Neringa VAIČIŪTĖ – GABALIENĖ. Tad kalbinau Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo skyriaus direktorę tikėdamasi, kad jau  galima klausti ne tik apie atradimus, bet ir apie kai kurią patirtį, ateitį bei žmones. Nors įstaiga jauna, bet ji nėra  nauja. Trys skyriais tapę rajono centro lopšeliai-daželiai turi savo tradicijas, įpročius, požiūrį ir tikslus. 

Ar nenusivylėte pasirinkimu?  Kokie pirmieji darbai jums, kaip naujai ir pakankamai naujos struktūros vadovei, buvo sunkiausi? Ką reikėjo keisti, o ką galite išskirti, kaip įstaigos privalumus?

Vienas iš svarbiausių iššūkių, kuris man tenka, yra ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenės tapatumo jausmo sukūrimas. Nuo mano, kaip vadovės, veiklos prabėgo dar labai nedaug laiko – 2,5 mėn. Šiuo metu aš stebiu – analizuoju – vertinu kiekvieno skyriaus galimybes, silpnybes, stiprybes ir grėsmes. Ši  analizė padės numatyti Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos visos bendruomenės ateities tikslus ir įvertinti galimybes.

Tik pradėjusi dirbti nuotoliniu būdu susitikau su skyrių darbuotojais. Žinoma, tiek darbuotojai, tiek ir aš pati vis dar stebime vieni kitus, analizuojame ir vertiname. Bendruomenės jau susiformavusios ir turinčios didžiulę patirtį. Aš tikiuosi, jog mums pavyks  per kelerius metus  skyrių bendruomenes suvienyti į vieną IKU mokyklos bendruomenę ir dirbti vaikų labui.

Sujungus tris darželius į vieną ikimokyklinio ugdymo įstaigą, džiaugiamės galimybe vasaros laikotarpiu suteikti pedagogams visas kasmetines atostogas. Palengvėjo personalo valdymas, siekiant užtikrinti veiklos procesus darbuotojų ligos ar atostogų metu. Jei vaikų grupė pilna viename skyriuje, galime pasiūlyti tėvams rinktis kito skyriaus grupę. Atsirado galimybė suteikti tam tikrų specialistų pagalbą vaikui.

Kokie įvykiai, projektai, darbai galėtų būti pavadinti šių metų?

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos kiekvienas skyrius dalyvauja įvairiuose projektuose. Iki kalendorinių metų pabaigos skyriuje „Atžalynas“ bus baigtas įgyvendinti rajono savivaldybės administracijos ir ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Naujosios Akmenės lopšelio-darželio „Atžalynas“ patalpų modernizavimas“. Projekto metu atnaujinta viena 4-6 metų amžiaus vaikų grupė ir   įsteigiama  nauja lopšelio  grupė  2-3 metų amžiaus vaikams (15 vaikų). Abiejuose grupėse rekonstruotos patalpos, padalijant  jas į miego, žaidimų, ugdymosi, ramybės bei virtuvėlės erdves,  pagaminti modernūs baldai,  įrengiamos nišos vaikų žaidimams. Įstaiga  bus aprūpinta  šiuolaikiškomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją skatinančiomis interaktyviomis ugdymo priemonėmis. Į abu aukštus galės patekti vaikai, turintys judėjimo negalią, įrengtas keltuvas. Remonto darbai  eina į pabaigą,  svarbu laiku  suspėti pagaminti baldus, įsigyti interaktyvią įrangą, apsirūpinti ugdymo priemonėmis naujai įsteigtai lopšelio grupei, suburti specialistų komandą.

Visas Lilijos Smalakienės interviu su Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo skyriaus direktore Neringa Vaičiūte – Gabaliene šeštadienio, birželio 19 d. VIENYBĖJE.