IŠVYKOS TURTINA ŽMONES

                             

Akmenės neįgaliųjų draugijos nariai aplankė Kražius. Miestelis dabar nedidelis, bet turi labai turtingą istoriją – nuo seniausių kunigaikščių laikų iki šių dienų. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto nurodymu, pradėjus Žemaitijos krikštą, buvo pastatyta viena pirmųjų bažnyčių. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia, kuri mena 1893 m. Kražių skerdynes. Akmeniškiai susipažino su šio krašto istorija ir dalyvavo edukacinėje programoje, žolininkė Kristina Šilinskienė, buvusi akmeniškė,pasidalino žiniomis apie įvairių tepalų, trauktinių, muilų gaminimą namų sąlygomis. Visi keliauninkai už šią ekskursiją dėkingi savo vadovėms Vidai Veignorienei ir Nijolei Švažienei bei vairuotojui Zigmui.

Elena GUBOVIENĖ kelionės įspūdžiais dalijasi kovo 31 dienos numeryje