Žmogus. Laikas. Gyvenimas

Valstybės istorija ir žmogaus gyvenimas

Vasario 16-osios, atkurtos Lietuvos 100-mečio iškilmės, buvo didi šventė visiems.  Žiūrėjau ir džiaugiausi tuo, kad žmonės išsitiesė, pasijuto visaverčiais savo šalies piliečiais. Mintimis perbėgau savo gyvenimo kelią. Tiems apmąstymams, prisiminimams ir padėkojimui paskatino man suteiktas rajono Garbės piliečio vardas. Pirmoji mintis buvo apie žmones, kurie mano gyvenimo kelyje buvo šalia, kuriems esu dėkingas. Taip likimas lėmė, kad prieš 45-erius metus, baigęs tuometinį Kauno politechnikos institutą, pasirinkau cemento gamybos įmonę ir atvykau į Naująją Akmenę. Džiaugiuosi čia suradęs daugybę dvasingų žmonių, kurie formavo ir mano asmenybę. Visų pirmiausia prisimenu buvusį ilgametį gamyklos direktorių a.a. L. Petravičių. Su juo dirbti nebuvo lengva, nes buvo labai reiklus, bet tuo pačiu ir teisingas. Mano atmintyje įstrigę trys labai ryškūs žmonės, kurie absoliučiai visas jėgas skyrė darbui…Rajono Garbės piliečio Simono Vyčio ANUŽIO įdomūs pamąstymai apie miestą ir žmones kovo 28 dienos numeryje. Jono Vapsvos nuotraukose: Simonas Vytis Anužis su žmona Stase Vasario 16-ąją;  priėmus Garbės piliečio regalijas .