Kelias, kuriuo veda gyvenimas (2)

Naujosios Akmenės trečiojo amžiaus universiteto Turizmo ir kraštotyros fakulteto klausytojai  įgyvendina gražią idėją – kaupia praeities prisiminimus ir juos perkelia į naują laiką. Kad gyvento laiko liudijimai neištirptų metų bėgsme. Skaitytojų dėmesiui siūlome Trečiojo amžiaus universiteto klausytojos Birutės Kulvinskienės  (Norvaišaitės) prisiminimus apie  jos šeimą, sutiktus žmones, darbus, mokslą.

Taku į mokslo šviesą

Kai man suėjo septyneri, išėjau į pirmą klasę. Labai jaudinausi, kaip aš ten suprasiu ką kalba mokytoja, juk ji kalbės teisingai, literatūriškai, o aš kalbu tik žemaitiškai. Mokykla buvo už 4 kilometrų, baugu buvo nepaklysti einant takais takeliais per upeliukų tiltus, kaimo kapinaites. Tačiau mano pirmoji mokytoja man tapo tarsi antroji  mama, taip aš ją pamilau. Kivylių pradinėje mokykloje mokytoja Kazimiera Jankienė – mokė vienu metu keturias klases, apie 20 mokinių. Man labai patiko mokytis, buvau stropi, pareiginga, nenorėjau nuvilti  tėvų ir  mokytojos. Mokytis vėlesnėse pradinės mokyklos klasėse buvo nesunku, nes per pamokas buvome girdėję,  ko moko vyresniuosius. Prisimenu ilgąsias pertraukas, kai mokytoja išvirdavo baltos kavos arba arbatos , ir mes visi, išsitraukę  sumuštinius, klasėje valgydavome. Mokytoja mus mokė visko-ir dainuoti, ir šokti, važiuodavome su savo meniniais ir sportiniais sugebėjimais pasirodyti į šventes ir festivalius. Mokytoja labai daug dirbdavo po pamokų su gabumų stokojančiais  vaikais, kad jiems nereikėtų mokytis  pagalbinėje mokykloje.  Už pagrindines įgytas žinias ir meilę mokslui  esu dėkinga savo pirmajai mokytojai Kazimierai Jankienei. Mano mokytojai pernai suėjo 90 metų, ir aš su ja  mielai bendrauju. Tokio šviesaus proto ir geros širdies žmonės labai nušviečia  tolimesnį gyvenimo kelią. Nes juk kiekvieno gyvenimas -tarsi kelionė. Labai daug priklauso nuo to, kokiais keliais pasuksime, ar kokį kelią mums parinks likimas. Likimas man lėmė sutikti daug išmintingų ir gerų žmonių

Prisimenu vieną sunkų šeimos laikotarpį…

Visas rašinys balandžio 22 d. numeryje

Birutė KULVINSKIENĖ

Norvaišų vaikai nuo vyriausios iki mažiausio: Roma, Algirdas, Stanislava, Birutė, Rimantas, Saulius.1962 metai

Kivylių pradinės mokyklos mokiniai su mokytoja Kazimiera Jankiene. 1967 m.