Kunigo keliu bekeliaujant

Akmenės Šv. Onos bažnyčios klebonas,  kanauninkas, bažnytinės teisės mokslų daktaras kunigas ALGIS GENUTIS. Štai taip reikėtų pilnai pristatyti dabartinį Akmenės bažnyčios ganytoją, tarnaujantį pas mus tik nuo praeitų metų vasaros pabaigos. Nors neprabėgo dar ir metai, bet klebonas jau tapo daugeliui savas, artimas. Visus papirko jo nuoširdumas, paprastumas, noras suprasti kiekvieną, sugebėjimas  įsigilinti į visus parapijos žmonių rūpesčius, siekius, norus.

Klebono jubiliejinio gimtadienio proga ir norisi pakalbinti, pažinti, suprasti.

Pradėkime nuo pradžios:  gimtinė, šeima, vaikystės dienos. Vienu žodžiu, visa tai, kas davė pradžią Jūsų ėjimui į pasaulį.

Mano gimtinė buvo Šilalės rajono Laukuvos seniūnijos Degučių kaimas. Toji vieta seniai užarta, vėliau apsodinta mišku… Tik prie vieškelio augantys du beržai padeda atsekti, kur vaikystės namų būta.  Visa kita, deja, jau labai pasikeitę. O kaimas buvo tikrai nemažas, ir vaikų jame daug.  Ten ir bėgo mudviejų su seserimi  vaikystės dienos, ten  lankėme pradinę mokyklą. Tėvai – paprasti kaimo žmonės, kolūkiečiai.

Mūsų šeimoje visi buvome praktikuojantys katalikai. Kaip ir visi kiti kaimo žmonės švęsdavome šventes. Per atlaidus ir didžiąsias šventes, dažnai ir sekmadieniais apsilankydavome bažnyčioje, atlikdavome pagrindines religines praktikas. Labai patiko ruoštis pirmajai Komunijai. Tada mūsų parapijos klebonas buvo kun. Steponas Brazdeikis. Po žinių patikrinimo prieš pirmąją komuniją klebonas priėjo prie manęs, patapšnojo per petį ir tarė: ,,Tas vaikas tikriausiai bus kunigas”. Jam, matyt, patiko mano uolus atsakinėjimas į klausimus… O man net širdis apsalo nuo tokio pagyrimo… Ir pranašiški klebono žodžiai išsipildė, nors iš vaikiškos mano galvos jie ilgam buvo išgaravę…  Prie maldos labiausiai skatindavo močiutė. Ji troško, kad būtume pamaldūs, tvarkingi savo dvasiniame gyvenime. Bet mes  tada to dar nelabai supratome, nors  kažkur giliai sieloje tai paliko savo ženklus.

Elenos Gubovienės pokalbis trečiadienio, gegužės 15 d.,  „VIENYBĖJE“