Kūrybos versmės – šeimoje

Šių prisiminimų autorius – mūsų kraštietis Juozas Elekšis. Gimęs ir augęs Viekšnių krašte, šiandien jis visoje Lietuvoje žinomas poetas, žurnalistas ir valstybės pripažintas meno kūrėjas. Parašė 26 knygas, sukūrė žodžius per 500 dainų, Jungtinių tautų Pasaulio sveikatos organizacijos, Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos (2008), Tėvynės pažinimo draugijos (2008), Eduardo Šulaičio (Čikaga, 2011), Vinco Kudirkos publicistinio konkurso (2012 ) laureatas. Dainos Juozo tekstais yra 30 mėgėjų kolektyvų ir kelių profesionalių dainininkų repertuaruose. Pats sukūrė 10 dainų. Su Ipolitu Petrošiumi sukurta  “Ainių daina” įtraukta į populiariausių dainų rinkinį “Padainuosim mes suėję” (2010), Lietuvių kalbos instituto tarmių mokymo knygą (2013).

Augau šeimoje, kur meilę dažnai pakeisdavo žodis „reikia“. Tėvas XX amžiaus pradžioje nelegaliai perėjo Rusijos – Vokietijos sieną, nes reikėjo bėgti nuo caro žandarų, mat 2005 metais saugojo mitingo dalyvius Akmenėje. Tada atlėkę iš stoties kazokai iš patrankos šovė į prie įvažiavimo į miestą stovėjusią sodybą. Skylė užtaisyta atgavus nepriklausomybę. Tėvas atsidūrė Amerikoje, ten prabuvo beveik šešerius metus, bet prasidėjus 1911 metų krizei vienuolika mėnesių neturėjo darbo. Vėl reikėjo grįžti į 12 hektarų ūkelį Kivylių kaime, tuometiniame Akmenės valsčiuje.

…Mano tėvo pirmoji žmona Sofija Pečiulytė buvo reto grožio, meniškos sielos mergina. Išlikusios jos nuotraukos rodo ne tik jos grožį. Žvilgsnį glosto, gražiai pasiūti drabužiai, ji mėgo siuvinėti rankšluosčius, servetėles. Deja, vos pagimdžiusi ji mirė pakirsta šiltinės. Tėvui skubiai reikėjo naujos žmonos. Mūsų mama nebuvo gražuolė, augusi dešimties vaikų šeimoje, kuri turėjo vos vieno hektaro ūkelį ir mažytį, pirtelę primenantį namelį. Šeimai reikėjo skubiai išleisti vyriausiąją dukrą už vyro. Ši verkė, nenorėjo tekėti už našlio, nors ir „amerikono“. Ištekėjo, nors sakė jį įsimylėjusi tik po dviejų sūnų gimimo. Apie meilę antrai žmonai iš tėvo niekada nesu girdėjęs.

Netrukus mirė pirmosios žmonos ir antrosios pirmagimiai. Gal kad rūpesčių nuvargintas, tėvas lupdavo savo vaikus, pakeldavo ranką prieš žmoną, ėmė išgėrinėti. Abi žmonas jam surado už labai turtingo ūkininko ištekėjusi jo vyresnioji sesuo. Šios vyras, buvęs caro armijos karalienės pulko karys, mušdavo visus – samdinius, vaikus. Neliesdavo tik žmonos, kuriai sūnaus, mano pusbrolio, profesoriaus Telesforo Šiurkaus užsakymu Akmenės kapinėse skulptorius Bronius Pundzius pastatė antkapį su jos bareljefu.

Mūsų šeimoje visada svarbiausias buvo žodis „reikia“…

Daugiau Juozo ELEKŠIO atsiminimų šeštadienio, rugpjūčio 17 d. VIENYBĖJE.