Lieka be tėvų turto – tęsti mamos tapybos gyvenimą

Menininkas Stanislovas Adomaitis netenka tėvų sukaupto turto, nes jį pagal abiejų sutuoktinių testamentą priima Savivaldybė. Sūnui leidžiama pasilikti gyvenamajame name, pabrėžiant – kol būsiąs gyvas, ir eksponuoti taip pat Savivaldybės paveldėtus 53 meno kūrinius. S. Adomaitis sutinka, kad būtent taip savotiškai pailgina mamos tautodailininkės Elenos Adomaitienės kūrybinį gyvenimą. Išskirtiną meno kūrėjos pripažinimu.

Pagal testamentą perims Akmenės krašto muziejus

Eidama 90-uosius pernai amžinybėn išėjo Elena Adomaitienė. Maždaug po metų – šiek tiek buvęs vyresnio amžiaus sutuoktinis Stanislovas. Akmenėje jau nėra tautodailininkų, pelniusių garbingiausius šios kūrybos srities apdovanojimus. Elena Adomaitienė vadinama viena ryškiausių Lietuvos tapytojų primityvisčių. Paveiksluose liko maždaug prieš šimtmetį įprasto lietuviško kaimo gyvenimas su valstietiškų sodybų, kasdienių darbų, tradicinių švenčių detalėmis.

E.Adomaitienė tapyti pradėjo būdama 52 metų. Pirmąjį paveikslą eksponavo 1982-aisiais rajono tautodailininkų parodoje. Po metų dar tik kelių paveikslų autorė priimama į Lietuvos tautodailininkų sąjungą.

Apie šeimos apsisprendimą, tautodailininkės kūrybinius niuansus, jos artimųjų kasdienybę ir ateities perspektyvas kalbėjomės su Stanislovu ADOMAIČIU, kuriam kitąmet sukaks  60 metų.

“Mama pirmoji apsisprendė imtis testamento”, – mena S. Adomaitis. Motyvavo, nenorinti, kad vėliau būtų ištampyti paveikslai.

Mena kitų skaudžią patirtį.   S. Adomaitis paaiškina, kodėl pats ėmėsi iniciatyvos neatidėlioti palikimo perdavimo. Kad neimtų mažėti tautodailininkės vertybių. Ne iš piktos valios, bet bėgant laikui gali pasitaikyti netikėtumų.

Publikacija šeštadienio, gegužės 30 d., VIENYBĖJE.