Lygus kaip laukas

Rugpjūčio 30 – ąją vykęs dvidešimt septintasis rajono tarybos posėdis svarstomų klausimų emocijomis buvo lygus kaip laukas. Ir tik pačioje pabaigoje, kai žodį tarė Seimo narys Valius Ąžuolas, supiltas mažas kalnelis. O tema kalneliui supilti – skiepai ir galimybių pasas. Nieko naujo tiems, kas seka kitaip, nei formuojama valstybės politika, pasisakančiųjų nuostatas. Dienotvarkėje net 36 klausimai. Visi siejami su nutarimų pakeitimais, nuostatų tvirtinimais, komisijų sudarymais, Savivaldybei priklausančio turto valdymu, socialiniais reikalais.

Tarybos posėdyje dalyvavo 21 rajono tarybos narys, jis vyko kontaktiniu būdu salėje, visi dalyviai dėvėjo kaukes. Posėdis taip pat buvo transliuojamas, o įrašu tą pačią popietę jau buvo pasidalinta socialiniuose tinkluose. Su gimtadieniu pasveikintas Tarybos narys S. Beržinis. Užsiminta apie rugsėjo pabaigoje numatomą dvidešimt aštuntąjį Tarybos posėdį, kuriame pagal dabar galiojantį nutarimą galėtų dalyvauti tik galimybių pasą turintys arba testą atlikę asmenys. Paskelbta apie gautus tris Vyriausybės atstovo teikimus – reikalavimus, į kuriuos būtina atsižvelgti.

Pirmuoju klausimu svarstyta „Dėl Savivaldybės tarybos narių išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą“. Deleguoti trys Tarybos nariai – meras V. Mitrofanovas, T. Martinaitis ire J. Dunauskaitė. Patvirtinti etikos komisijos nuostatai, ir antikorupcinės komisijos sudarymo bei nuostatų patvirtinimo klausimai. Švietimo įstaigoms reikia daugiau specialistų, tad pritarta  didesniam pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose. Taip pat vienbalsiai pasisakyta dėl  šių mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo. Patvirtintas it klasių komplektų skaičius švietimo įstaigose.

Be diskusijų ir klausimų patvirtinti visų rajono gimnazijų, progimnazijos ir pagrindinės mokyklos nuostatai. „Saulėtekio“ progimnazija dalyvauja projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ partnerio teisėmis, tam posėdyje pritarta. Pritarta ir Savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo pakeitimui, paimta ilgalaikė paskola investicijų projektams finansuoti. Pakeistas biudžeto paskirstymas. Pinigų reikia atlyginimams kelti, kelio dalių ir gatvių asfaltavimui, apšvietimui įrengti, lietaus kanalizacijai, pėsčiųjų viadukui įrengti. Numatyta lėšų religinei bendruomenei. Pinigų poreikį įvairiems remontams pareiškė Klykolių, Naujosios Akmenės, Akmenės, Papilės bažnyčios.

Daugiau apie Tarybos posėdį – trečiadienio, rugsėjo 1 dienos „Vienybės“ laikraštyje, Romos JONIKIENĖS straipsnyje