Mūsiškių aukštumos

Meninio skaitymo konkurso regioninis turas įvyko Biržuose. Rajone pirmąsias vietas laimėję akmeniškė penktokė Rusnė Poškutė ir Ramučių gimnazistas Daividas Jučas žinojo menišku žodžiu „susigrumsią“ su stipriais varžovais. Kartu su moksleiviais į konkursą vykusios mokytojos J. Mikalauskienė ir R. Vaičiulienė jaudinosi, atidžiai klausėsi ne tik saviškių, bet ir konkurentų. Konkurse R. Poškutė paskelbta nugalėtoja. O D. Jučą Klaipėdos universiteto teatro katedros vedėja D. Vaigauskaitė pavadino. „Metų atradimu“ .Abu mūsiškiai į Lietuvos meninio skaitymo konkursą vyks balandžio antroje pusėje. „Vienybės“ informacija.

Nuotraukoje: laureatai ir jų mokytojos.