Nepriklausomybės paminklo atstatymo pėdsakais

1989 metų liepos 16 dieną Akmenė paskendo žmonių minioje. Škaplierinės  atlaidų mišias aukojo Telšių vyskupas Antanas Vaičius, bet dar svarbesnė žmonių antplūdžio priežastis buvo kita – atstatyto Nepriklausomybės paminklo atidengimas. Šis įvykis tik dar labiau įaudrino jau ir taip Nepriklausomybės atkūrimo nuotaikomis vis labiau užsikrečiančius žmones, prisimena Alfonsas Sigitas KRYŽIUS. Žmogus, kuris  iš atminties gelmių iškapstė, kur užkastas Akmenės Nepriklausomybės paminklas.  O po 30 metų šį atradimą kartu su bendražygiais iškėlė į dienos šviesą.

Grįžkime dar gerokai atgal, į 1958-uosius. Tuomet vos 18-os sulaukęs A. S.Kryžius jau dirbo melioratoriumi ir dalyvavo statant Akmenės kultūros namus. Jis žinojo, kad kažkur toje vietoje turi būti užkastas 1948 metais kelis kartus sprogdintas ir niekintas Nepriklausomybės paminklas. Tačiau tiksli vieta nebuvo žinoma, todėl radybas galima sieti ir su tam tikra sėkme.

„Tada dar nebuvo jokių ekskavatorių, todėl kasimo darbus atlikome rankomis. Aš turėjau iškasti kultūros namų kanalizaciją ir bekasdamas aptikau Nepriklausomybės paminklą. Kanalizaciją pravedėme pro apačią ir vėl viską užkasėme. Bet aš tą vietą įsiminiau ir laukiau geresnių laikų. Praėjo 30 metų, prasitariau apie paminklą savo viršininkui Alvydui Adomaičiui ir sutarėme, kad atėjo laikas paminklą atkasti“, – pasakojo A. S. Kryžius.

1988-aisiais vietinė valdžia nedavė leidimo kasybos darbams, bet Akmenės melioratoriams ir kitiems miesto žmonėms, kurie sudarė Nepriklausomybės paminklo atstatymo  iniciatyvinę grupelę, tai jau buvo nė motais. Tų metų rudenį atliktas pirmasis „dūris“ buvo bevaisis. „Mano viršininkas Adomaitis jau pradėjo juokauti, kad, jei paminklo nėra, man teks nešti kudašių iš Akmenės, – šypsodamasis prisiminė pašnekovas. – Bet antras mėginimas buvo sėkmingesnis, gana giliai, metro dvidešimties centimetrų gylyje aptikome paminklą, jį iškėlėme ir visi nusifotografavome.“

Reikšmingas radinys atsidūrė melioracijos valdybos gelžbetonio gaminių sandėlyje ir prasidėjo diskusijos dėl paminklo atstatymo.

Daugiau apie tai Gediminas REKLAITIS spalio 16 d. „Vienybėje“