Nesibaigianti istorija

Istorija, susijusi su beveik prieš metus įvykusiais pasikeitimais Akmenės rajono medicinos paslaugų sektoriuje, kuomet grupė gydytojų paliko savivaldybės kuruojamą VšĮ „Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras“ (Akmenės PSPC) ir perėjo dirbti į naujai atsidariusį UAB „Akmenės sveikatos centrą“, o vėliau tą padarė ir pati buvusi direktorė Vaida Sungailienė, įgauna naujų spalvų – šių dviejų medicinos įstaigų peripetijos patikėtos išaiškinti prokurorams ir STT pareigūnams

Įvykiai – protokoluose

Esamasis Akmenės PSPC direktorius Justinas Stašys dar liepos mėnesį kreipėsi į Akmenės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisiją, prašydamas ištirti buvusios direktorės Vaidos Sungailienės elgesį.

Liepos 15 dieną penki komisijos nariai (pirmininkė Jadvyga Dunauskaitė, nariai Albinas Klimas, Pranciškus Zaramba, Romualdas Norbutas ir Elvyra Kateivienė, nedalyvavo Genovaitė Sakavičienė ir Jonas Isajevas) nutarė nagrinėti pateiktame direktoriaus rašte išdėstytas bėdas. Antikorupcijos komisijos protokolo K – 25 nutartyje teigiama, jog reikia „rašte minimos 2021-01-12 sutarties S2021/P3 abiejų variantų, kurie yra skirtingi, originalų“.

Kitas Antikorupcijos komisijos posėdis įvyko rugsėjo 7 dieną. Tą kartą posėdyje iš septynių komisijos narių dalyvavo šeši (nedalyvavo G. Sakavičienė). Šį kartą posėdyje dalyvavo ir J. Stašys. Jam teko atsakyti į komisijos klausimus, kurie protokole K – 31 nedetalizuojami, tačiau jame teigiama: po komisijos narių nuomonių išsakymo bei esamojo Akmenės PSPC direktoriaus atsakymo į klausimus R. Norbutas ir J. Isajevas „pasiūlė gautus iš Centro dokumentus tirti toliau, t.y., jų ištyrimą perduoti teisėsaugos institucijoms“. Už šį pasiūlymą balsuota. Protokole nedetalizuojami balsavusieji, tačiau teigiama, už ir prieš balsavo po tris narius. Todėl lemiamu buvo komisijos pirmininkės J. Dunauskaitės balsas, kuris buvo už tyrimo perdavimą teisėsaugos tarnybų specialistams.

Antikorupcijos komisijoje

Rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkė „Vienybės“ laikraščiui teigia, kad birželio 28 dieną komisija gavo raštą iš Akmenės PSPC, kuriuo prašoma įvertinus rašte išdėstytus faktus, ištirti buvusios įstaigos direktorės V. Sungailienės elgesio galimas korupcijos apraiškas. Pirmame posėdyje pateiktos informacijos sprendimui priimti nepakako. Buvo paprašyta papildyti jau minėtos sutarties originalais. Dokumentus Akmenės PSPC pateikė tik rugpjūčio 18 dieną. Po balsavimo sekančią dieną nagrinėtoji medžiaga persiųsta Šiaulių apygardos prokuratūrai…

Visas Ramūno ŽIMANTO straipsnis spalio 23 d. numeryje