Nuomonės išsiskyrė keliais klausimais


Savivaldybės taryba 32-ajame posėdyje nuomonių įvairovės netrūko. Savivaldybės administracijos struktūra patvirtinta 2015 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimu. Prie struktūros sugrįžta šiame posėdyje. Nutarta Centralizuotą savivaldybės vidaus audito skyriaus pavadinimą pakeisti Centralizuotu vidaus audito skyriumi. Juridinis skyrius vadinsis Teisės ir personalo skyriumi. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus pavadinimas pakeistas į Investicijų ir projektų valdymo. Finansų ir biudžeto valdymo skyriaus pavadinimas pakeistas į Planavimo ir finansų valdymo skyrių. Bendrojo skyriaus sudėtyje iki šiol buvusi ūkio grupė pagal Viešojo administravimo įstatymą pervadinama Ūkio tarnyba.

Daugiausiai diskusijų sukėlė punktas apie administracijoje kuriamą naują – Tarptautinių santykių ir komunikacijos – skyrių.

Dėl ko ginčijosi Tarybos nariai, kokie buvo jų motyvai? Apie tai Julija SEJAVIČIENĖ plačiau rašo sausio 27 d. „Vienybėje“