Valstybės istorija ir žmogaus gyvenimas

 

Idėja liko ta pati

1990 – aisiais valdžių kaitoje ir Sąjūdžio šviesoje buvo išrinkta pirmoji „sąjūdietiška“ rajono liaudies deputatų taryba, dirbusi 1990 – 1995 metais. Reikėjo išrinkti 60 atstovų, varžėsi beveik 300!

Pirmojoje rajono Liaudies deputatų taryboje dirbo Irena VANAGIENĖ, Sąjūdžio narė nuo jo susikūrimo dienų. Irena Vanagienė ilgą laiką dirbo AB „Akmenės cementas“ inžiniere, kol buvo išrinkta Naujosios Akmenės miesto pirmininke, dabar tai atitiktų seniūno pareigas.   „Nepriklausomos Lietuvos idėja – puikiausias ir svarbiausias dalykas, įvykęs mano gyvenime. Aš prie to prisidėjau. Šalis jau padarė didelę pažangą. Ir dar didesnę padarys. Man Nepriklausomybės siekis – šventas dalykas, nediskutuotinas ir nejuodinamas. Kaip gyvename dabar ir kaip galėtume gyventi – prašau, diskutuokime, tačiau nejuodinkime pasiekimų. ..“ – jausmingai kalbėjo Irena Vanagienė.

Irenos anūkės Gabijos nuotraukoje: Irena Vanagienė.

Roma JONIKIENĖ pasakoja sausio 27 d. „Vienybėje“