Pasirinkimai

Ramiai snūduriavę autobuso keleiviai staiga sujudo ir pasidalijo. Vieni liepė „mesti“ lauk išgėrusią moterį, kiti ją gynė. Įlipo ji Šiauliuose. Priėjo prie kiekvieno keleivio, sveikinosi, tie, kurie jai rankos neištiesė, pavadino “kvaišomis“, kartais pridėdama epitetą – „kvaiša per visą pilvą“. Gal kokių dešimties metų mergaitė tempė mamą už rankos, ramino. Konduktorius atsiprašinėjo keleivių. Pirmieji „sukilo“ jauni. Vaikinas atėjo prie konduktoriaus ir pareikalavo moterį išlaipinti.   Dalis pagyvenusių moterų, kurios buvo išvadintos „kvaišomis“, ragino pasigailėti. Juk moteris su mergaite…

„Nugalėjo“ jaunimas. Radviliškyje policijos automobilis su mūsų bendrakeleive pasuko į komisariatą, o autobusas išvažiavo į Vilnių… Pasirinkimo variantų buvo: šiek tiek pakentėti ir nuvežti moterį arba išlaipinti. Vyresnio amžiaus žmonės buvo linkę rinktis pirmąjį variantą. Jaunimas reikalavo atsikratyti nepatogios keleivės. Dažnu atveju žmogus turi kelis pasirinkimo variantus, nematoma vidinė jėga nusako, ką rinktis. Ar teisingai pasirenkame, pasako laikas. Dažniausiai ilgai delsęs.

Gandrai, susibūriavę derliaus nespėjusiuose atiduoti laukuose, pakilo į tolimą kelią, kartu su savimi išsivesdami išaugintus jauniklius gandriukus. Kartu su tėvais gandriukai šiltuosiuose kraštuose atras daug naujo. Tačiau pavasarį sugrįš į ten, kur gimė – į Lietuvą…

Nejučia palygini išskrendančius paukščius su „šiltųjų“ kraštų ieškančiais lietuvaičiais. Pastarieji kelia sparnus ilgam. Dažnas net neplanuoja grįžti į gimtinę. Pokario metų kartą grūdino nepritekliai ir sunkumai, ji neturėjo pasirinkimo. Anos kartos žmonių anūkai dabar žiūri į šią dieną, vertina gėrybes ir per šią prizmę modeliuoja savo ateitį…

Julijos SEJAVIČIENĖS publicistiniai pamąstymai rugpjūčio 26 d. „Vienybėje“