Pasirinkimas užgimė šeimoje

Geros tos dienos, kai malonios staigmenos nustebina, kai įsitikini – nuomonė buvo teisinga apie  kažkada anksčiau sutiktus žmones. Rajono ūkininkų sąjungos skyrius kasmet išrenka „Metų ūkis“ stipriausiuosius darbais, investicijomis ir pažanga ūkininkus. Galima sakyti, tai padėka už darbą, gan nelengvą, atsakingą ir ekonomiškai suplanuotą, tačiau rezultatą bet kada gali pakeisti gamtos išdaigos. Taigi, praeitą savaitę kartu su Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja, ūkininkų sąjungos Akmenės skyriaus pirmininkė Gražina Gauronskiene, Konsultavimo tarnybos specialiste, ūkininkų sąjungos valdybos nare Asta Kiminiene, ūkininku, sąjungos valdybos nariu Jonu Kiminu apsilankėme pas keturis rajono ūkininkus, jaunus, puikius žmones ir jų šeimas.

Jauniausias mūsų aplankytas ūkininkas Vidmantas ČEPAS su šeima jau įsikūrė Alkiškių kaime, o žemę bendrai su tėvu, gerai žinomu ūkininku Antanu Čepu, dirba Pašakarnių kaime. Čia ir techniką laiko, taip sakant – į darbus iš tėvų gyvenamojo namo kiemo išvažiuoja. Čepai technikai skiria daug dėmesio, ji moderni, išmani.  Vidmantui Čepui trisdešimt, žmona Oksana, du vaikučiai, įsikūrimo darbai ir gyvenimo veiklos pasirinkimas – ūkininkas. Gal kitaip ir būti negalėjo, juk Vidmantas nuo mažų dienų kartu su tėvu – laukuose, kartu prie technikos. Iš prisiminimu sugrįžo vaizdas, kaip prieš nemažai metų kartu su Gražina Gauronskiene nuvažiavome į laukus su jubiliejumi pasveikinti Antano Čepo. Iš, berods, kombaino, išlipo jaunas vaikinas… Tikrai pagalvojau – jis tik paauglys. Anuomet Vidmantas buvo sugrįžęs po darbų Anglijoje. Paklaustas, ar liks Lietuvoje, atsakė – ruošiasi ūkininkauti.

Apie Vidmantą Čepą – antradienio puslapiuose.