Paskutinis adresas –Vegeriai

Netrukus išeis knygelė apie Vegerius, kad ji atsirastų, Diana Lopaitienė rašė projektą, sulaukė palankaus įvertinimo ir finansavimo, paskui būrė žmones, rūpinosi veiklų organizavimu, ir surinkta medžiaga sugulė į leidinio maketą. Tai jau ne pirmas toks Vegerių miesto tyrinėjimas, juk iki Antrojo pasaulinio karo čia tikrai būta miesto, kuriame gyveno įvairiatautė net keturių konfesijų bendruomenė.

Knygelę apie Vegerius rašė šios žiemgalių žemės būtšakniai, išeiviai ir naujakuriai. Vieni klausinėjo, kiti užrašinėjo, atsiliepė ne tik žmonės, bet ir šioje žemėje surastos monetos, koklių šukės, ietigaliai. Atsivėrė buvusių šventyklų pamatai, išryškėjo senos nuotraukos, prakalbo žemėlapiai, išlikę dokumentai. Prie jų palinko mokslininkai: istorikas dr. Jonas Drungilas, archeologas dr. Gediminas Petrauskas. Knygelėje įdėtas išsamus dr. Jono Drungilo straipsnis apie Vegeriuose gyvenusią žydų bendruomenę. Tai fragmentas dar ilgesnės studijos apie Akmenės žydus.

Apie būsimą knygutę – rytdienos laikraštyje.