Piesaikoje visi prašė Dievo pagalbos

Balandžio 21 – oji, rūpi politika ar nerūpi – vis dėlto svarbi diena, Naujosios Akmenės kultūros rūmuose prisiekė naujai išrinkti Tarybos nariai. Minėtąją dieną visi ir meras prisiekė tarnauti sąžiningai, ir nesieti veiklos su „korupciniais reikalais“. Didžioji dalis Tarybos narių – tie patys, bet darbą pradėjo ir dešimt naujokų. Daugiausia naujokų iškilo pas socialdemokratus. Pirmasis naujai išrinktos rajono tarybos posėdis vyko viešai, su sveikinimais ir koncertu, dar skirta laiko einamiesiems klausimams apsvarstyti ir priimti sprendimus.  Visi Tarybos nariai  prisiekdami galėjo rinktis priesaikos teksto pabaiga… Ir visi pasirinko „te padeda man Dievas“. Taigi rajono valdyti atėjo su Dievu…

Apie pirmąjį naujai išrinktos Tarybos posėdį – Romos JONIKIENĖS rašinys antradienio laikraštyje.