Plačiai žinoma profesija

Socialinis darbuotojas…galime sakyti, kad tą darbą dirbantis žmogus žino viską ir apie viską. Plačiai žinoma profesija, nes kur tik pasisuksi ir paprašysi pagalbos, pasiūlys kreiptis į socialinį darbuotoją.

Rugsėjo 27 – oji minima kaip Socialinių darbuotojų diena. Ši profesija viena jauniausių, galima sakyti, atsiradusių po nepriklausomybės paskelbimo. Pirmaisiais metais apie socialinį darbą dirbantį žmogų buvo sakoma: „tai darbas poilsiui, jei pavargai kitus darbus dirbti“. Kaip labai apsiriko tie, kas tokį apibūdinimą sugalvojo. Socialinis darbuotojas šiandien – patarėjas, problemų sprendėjas, reikalų tvarkytojas, palydovas į žmogui reikalingas įstaigas. Sakytume, kad socialinį darbą dirbantys žmonės apie šeimas ir giminę žino daugiau, nei artimieji. Daugelyje įstaigų, kurias lanko negalių, vienišumo paliesti žmonės, socialinis darbuotojas jiems yra draugas. Socialinis darbuotoja – patikėtinis, jis ir laisvalaikio organizatorius.

Apie socialinių darbuotojų pagerbimo renginį – antradienio laikraštyje.