Plačiau apie Matų giminę  (1)

Nenuilstantis ieškojimais papilėniškis Stasys BERŽINIS plečia paieškas apie Žardelių kaimą ir giminę. Kad surastum menkiausią faktą, reikia įdėti daug darbo, skirti tam laiko, ir, žinoma, labai norėti išsiaiškinti, kaip viskas buvo. Kaimų istorijos susietos su ten gyvenusiais žmonėmis, vadinasi, paminėjus bent vieną faktą, paminime ir laiką, kuriame žmonės gyveno, ir aplinką, ir pasakojame istoriją.

Matai, kartu su Kušleikų, Baldauskų ir Beržinių šeimomis, XVIII amžiaus pradžioje apsigyveno Žardelių kaime. Visos 28,43 ha žemės ploto laisvojo valstiečio Mato ūkio paveldėjimo istorijos atsekti nėra galimybės, nes Lietuvos valstybės istorijos archyvas nėra gavęs saugoti Papilės Romos katalikų bažnyčios 1779 – 1793 metų metrikų knygų.

Žinoma, kad Dominyko Mato, gimusio 1824 metų sausio 21 dieną, sūnus Juozapas paveldėjo dalį Žardeliuose esančio Matų ūkio. Dominyko tėvas Mikolas Matas buvo vedęs Barborą Mockaitę ir išėjęs užkuriais į Mockų ūkį Kalniškių kaime. Dominykas 1845 metais vedė Justiną Rupšytę iš Draginių kaimo ir išėjo ten užkuriais. 1846 metų gruodžio 29 dieną pora susilaukė sūnaus Juozapo, kuris, kaip minėjau, paveldės dalį Matų ūkio Žardeliuose.

Mikolo Mato brolis Antanas buvo vedęs Oną Stupuraitę ir išėjęs užkuriais į Stupurų ūkį Krioklių kaime. Šiai porai 1826 metais gimė sūnus Laurynas.

Ūkį paveldėjęs vyriausias Mikolo ir Antano brolis Stanislovas sūnų neturėjo, o dukras išleidęs į jų vyrų ūkius, ieškojo kam palikti savąjį. Dalį ūkio – 13,14 ha žemės su pastatais – pažadėjo perleisti brolio Antano sūnui Laurynui su sąlyga, kad šis ves, nes ūkyje reikėjo šeimininkės. Stanislovas, pasikvietęs statybomis besiverčiantį kaimyną Juozapą Beržinį,  padeda ir naujus pastatus pastatyti.

Laurynas Matas 1851 metais vedė Liuciją Jasiulytę ir pretenduoja į dalį dėdės ūkio…

Visas rašinys birželio 14 d. numeryje

Stasys BERŽINIS

(bus daugiau)

Nuotraukose:

Juozapo Mato šeima apie 1939 metus. Su žmona Ona, dukromis Marija (kairėje) ir Morta.

Marija ir Morta 199O-ųjų liepą Žardelių kaimo susitikime prie S. Daukanto paminklo. Morta (vienuolė Marina) klūpo, Marija stovi jai iš kairės.

Vienuolės Marinos (Mortos Mataitės) pirmieji įžadai Pažaislyje. 1946 metai.