Posėdyje – įvairovė

Devintasis rajono tarybos posėdis – pirmas šiais metais. Galima buvo pasisveikinti sulaukus naujų metų… Svarstyti 46 klausimai, kurių dauguma formalūs, tai nutarimų, sprendimų keitimas, nuostatų tvirtinimas, Savivaldybei priklausančio turto perdavimas, biudžeto reikalai. Posėdžiui pasibaigus su jubiliejais ir gimtadieniais pasveikinti Tarybos nariai, Savivaldybėje dirbantys specialistai. Sėkmės palinkėta, gėlių įteikta vicemerei I. Vismantienei, Administracijos direktorei A. Laucienei, Tarybos nariams V. Žakienei, R. Norbutui, M. Griciui.
Posėdyje, nurodę asmenines priežastis, nedalyvavo 2 Tarybos nariai. Rajone šie metai Žemaičių draugijos prašymu, paskelbti Žemaitiško rašto metais. Sprendimas sudaro sąlygas sukviesti daugiau renginių, propaguoti mūsų kraštui svarbią išskirtinę tarmę. Vienas po kito sekė einamieji reikalai – atšaukti galios netekusius sprendimus ir patvirtinti naujus. Tad diskusijoms laiko negaišta, komitetuose klausimai apsvarstyti, teliko pritarti.
Apie Tarybos posėdį – antradienio numeryje.