PUBLICISTIKA

Pamokos individualios

…Senukas švytėjo. Autobuse šalia jo, nenuleisdama rankos nuo kaklo, sėdėjo jauna mergina. Ekstravagantiškos išvaizdos panelė pavargusiam senukui tiko į anūkes. Tačiau meilė amžiaus ribų nepaiso. Senukas, kad jaunesnis atrodytų, dėvėjo šortus, iš po jų matėsi sulinkusios, žilais it šeriai plaukais padengtos kojos. Karštą dieną senolis buvo apsivilkęs juodą švarką, galvą dengė iš komodos ištraukta  sudėvėta skrybėle…

Važiavo jiedu autobusu į Klaipėdą. Iki pat Rietavo panelė tai uždėdavo ant senuko pečių ranką, tai nuleisdavo. Kalbėjosi jie pusbalsiu, senolis neprigirdi, prašo pakartoti arba tarti garsiau. Tie, kurie sėdėjo netoliese, norom nenorom girdėjo pokalbio turinį – apie jų kartu praleistą naktį. Į savo miestelį parsikviesti panelės senolis nedrįsta dėl žmonių reakcijos. Panelė taip pat ž dėl bičiulio amžiaus. Tad jie kitame mieste išsinuomojo viešbučio kambarį… O dabar grįžta namo ir dalijasi įspūdžiais.

Rietave panelė pakilo. Atsistojo ir senolis. Apsikabino. Autobuse visiems matant išsibučiavo. Panelė atsisveikindama tarė:

– Čiau!

Senolis atsakė bedante šypsena ir suspėjo paklausti:

-Kada vėl susitiksim?

-Kai gausi pensiją…Paskambinsi…

Jauna „plaštakė“ skrido ir nuskrido į saulėtą dieną

Autobusu važiavę keleiviai kiekvienas sau turėjo pamąstymų. Ne vienas  pasijuto dalyvavęs gyvenimo pamokoje.

…Tėvų namuose jie užaugo dviese – brolis ir sesuo. Sesuo pirmiau ištekėjo ir išsikėlė gyventi kitur. Brolis vedė ir liko su našle mama. Vieną gražų vasaros metą, kai brolis su žmona išvažiavo kelionėn, sesuo sutvarkė namo „reikalus“. Juridiškai surašė, kad sodyba atitenka jai. Brolis gali gyventi iki mamos gyvos galvos… Sūnus motinai:

-Mama, ką tu padarei, kaip tu taip galėjai?

Mama į ašaras. Psichologai sako, kad dabar vis dažnesni atvejai, kai tėvai bijo vaikų. Jų patarimas toks: auklėkite vaikus taip, kad nereikėtų jų bijoti…

Julija SEJAVIČIENĖ

Visas tekstas šeštadienio „Vienybėje“