Sveikinimas jubiliejaus proga

Savivaldybės tarybos narei Jolantai Adai JANUITIENEI

„Tik akimirkos suteikia

Laimės amžinybei

Jos kaip gėlės vysta veikiai…“

(Vyt. Mačernis)

Akmenės krašto žmonės  puikiai vertina Jūsų visuomeniškumą, indėlį į bendruomenės gyvenimą. Jūsų iniciatyva 2016 m. surengta puiki Respublikos gatvės kaimynų diena, 2002 metais tuomet Jūsų vadovaujamas prekybos centro „Svaras“ kolektyvas tapo „Vienybės“ laikraščio metų darbų nominacijos laureatu. Savivaldybės tarybos posėdžiuose Jūs keliate rajono gyventojams aktualias problemas, stengiatės skatinti krašto raidą ir pažangą.

Jūsų gimimo diena – gražiausią pavasario žydėjimo metą. Toks yra ir Jūsų dabartinis metų tarpsnis – žydėjimas. Nuoširdžiai sveikiname Jus amžiaus gražios sukakties proga.

„Vienybės“ redakcija