Rajono Garbės piliečiai. Jonas GINTAUSKAS


Joną Gintauską visi pagarbiai vadino Maestro. Jo gyvenimas su muzika susietas nuo 1959 metų, nuo 1965 metų – Naujosios Akmenės kultūros rūmų meno vadovas, 1992 -1997 metais – direktorius, nuo 2004 m., iki išeinant į užtarnautą poilsį, Kultūros centro specialistas. Jo vadovaujamų meno kolektyvų koncertų klausėsi  Ukrainoje, Latvijoje, Estijoje, „Akmenos“ kapelos koncertą transliavo Maskvos televizija. J. Gintauskas su meno kolektyvais   dalyvavo beveik visose šalies dainų šventėse. Maestro buvo mūsų krašto tradicinės šventės „Akmenės smuikelis“ (anksčiau vadinosi „Žemaitiškas smukelis“) iniciatorius ir organizatorius. Daugiau kaip 40 metų šiose šventėse J. Gintauskas dalyvavo su meno kolektyvais, dirigavo.   Kultūros žmonių bendruomenėje jis ne kartą yra paatviravęs, kad yra laimingas savo pasirinkimu. Ir tai tęsėsi visą gyvenimą. 2005 metų rugsėjo 23 dieną Savivaldybės taryba suteikė Jonui   Gintauskui rajono Garbės piliečio vardą. Dokumentus pasirašė tuometinis meras A. Lupeika. Gyvenimo saulėlydį J. Gintauskas sutiko Šiauliuose. Čia 2016 metų balandžio 4 dieną nutrūko jo kelias žemėje. Žmonių prisiminimuose liko Jono Gintausko asmenybės ir talento šviesa.

Julija SEJAVIČIENĖ plačiau rašo šeštadienio numeryje. Autorės nuotraukose – Maestro gyvenimo fragmentai: 2005 metais priimant rajono Garbės piliečio regalijas; belaukiant renginio miesto stadione; Valstybės dienos – karaliaus Mindaugo karūnavimo renginyje su vaikais 2007 metais; rajono Garbės pilietis A. Lupeika prie atminimo kampelio a.a. J. Gintauskui.