Rinkėjai „iškasa“ dviprasmių klausimų

Demokratija tikrai yra. Ir per trisdešimt laisvės metų ji tobulėja.  Rinkėjai vis geriau supranta politikų apgalvotas vingrybes, kurios susietos su balsavimu.  Patvirtinimas – rinkėjų sukti klausimai, į kuriuos negalima atsakyti vienu žodžiu „gali“ arba „negali“. Jei rinkėjai klausia, vadinasi, domisi, jiems rūpi.

Susitikome su Akmenės rajono apygardos rinkimų komisijos pirmininke, Savivaldybės bendrojo skyriaus vyriausiąja specialiste Greta Rimkute pasikalbėti apie rinkėjų  pateikiamus klausimus, be abejo, ir apie tai, kaip vyksta pasirengimas rinkimams. Taigi, į redakciją atėjęs skaitytojas paprašė sužinoti ar jis gali oficialiai dalyvauti tik vienoje rinkimų dalyje. Pavyzdžiui, atėjęs į rinkimų apylinkę negali registruotis tik mero rinkimuose, o savivaldybių tarybų rinkimuose nesiregistruoti, kad dokumentai rodytų, jog nedalyvavo. Lygiai ta pati situacija būtų ir prezidento bei tuo pačiu metu rengiamuose Europos parlamento rinkimuose ir dar numatomuose dviejuose referendumuose. Ar rinkėjas gali užsiregistruoti tik prezidento rinkimams, o visuose kituose balsavimuose oficialiai nedalyvauti?

Ir gali, ir negali. Kai tik ateiname balsuoti,  ir apylinkės komisijos nariui paduodame asmens dokumentą, esame užregistruojami vienu parašu visose tuo metu skelbiamų rinkimų dalyse.

Daugiau Roma JONIKIENĖ šeštadienio, vasario 23 d., Vienybėje.