Senų nuotraukų sakmės. Anų metų savivaldybės

Atvykus į bet kurį stambesnį miestą, akys savaime ieško aukščiausio, su daugybe langų pastato. Dažniausiai jis būna ir gražiausiai nudažytas, renovuotas. Ir be reikalo niurzgame, kam gausybei valdininkų tokios erdvios patalpos. Bet kurioje savivaldybėje ar valsčiaus centre valdžios pastatas yra kaip svetainė, į kurią nėra gėda įsivesti svečią. Pagal savivaldybės pastato išvaizdą neretai sprendžiama ir apie to rajono ar seniūnijos ekonomiką, gyvensenos lygį. Kas kita, kad tapo  nebesuvaldomas visuomenės valdymo biurokratizavimo procesas. Nors apginkluotos tobulais kompiuteriais, interneto prieigomis, savivaldybės kaskart gauna ir naujų funkcijų, kurioms vykdyti reikalingi nauji darbuotojai.

Kaip tokiu atveju nepažvelgti į anų, stipriai nutolusių laikų savivaldos būstines. Kuriant nepriklausomos Lietuvos valdžios struktūras, valsčių savivaldybėms būdavo parenkami erdvesni, nors dažnai ir nebenauji pastatai. Valsčiaus viršaičiui ir trims ar penkiems jo pavaldiniams, dažniausiai rytmetį į tarnybą atvykstantiems arkliuko traukiamais vežimais, ne tik pakakdavo vietos, bet tilpdavo ir pradinė mokyklėlė ar kuri kita įstaiga. Dabar tuos nutolusius laikus ir visuomenės valdymo paprastumą liudija tik senos nuotraukos. Jos išliko, nes anuomet nebuvo tobulai fotografuojančių kišeninių telefonų, kurių skaitmeninėje atmintyje užfiksuoti vaizdai ar žmonės jau nebe dokumentas ir tveria iki atsibosta telefono savininkui.

Leopoldas Rozga trečiadienio, birželio 19 d. VIENYBĖJE