Šilumos paradoksai

 

Į „Vienybės“ redakciją kreipėsi keletas Naujosios Akmenės Nepriklausomybės alėjos gyventojų, piktindamiesi mokesčiais už šildymą. Pasak skaitytojų, gautos pastarojo mėnesio UAB „Akmenės energija“ sąskaitos verčia imtis už galvų – žmonės nesupranta, kodėl moka tiek daug neva už bendrųjų patalpų (laiptinių) šildymą.

„Vienybės“ laikraštis apie skaitytojų iškeltą problemą komentaro paprašė UAB „Akmenės energija“ direktoriaus Alberto Valančiaus. Bendrovės vadovas patvirtino, jog problema jam gerai žinoma. Kol kas gauti skundai iš Nepriklausomybės alėjos 6 ir 27 namų gyventojų. Sumos, tenkančios kai kuriems tų namų butams už bendrai naudojamus vamzdynus pakankamai didelės.

  1. Valančiaus teigimu, jų įmonė vadovaujasi Lietuvos Respublikoje veikiančiais įstatymais ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“. Jos esmė – į namą patekęs energijos kiekis turi būti apmokėtas vartotojų, t.y., namo gyventojų.

Kiekviename name „Akmenės energija“ yra sumontavusi savo skaitiklius, kuriems periodiškai atliekama patikra. Skaitiklius turi ir gyventojai, tačiau didžioji jų dalis – seniai funkcionuojantys be jokios patikros, tad nenuostabu, jog kai kurie jų, praleidžia karštą radiatorių vandenį, tačiau to neužfiksuoja, nes yra pasenę ir realiai savo funkcijos neatlieka. Gyventojai taip pat teigė girdėję tokį paaiškinimą – ir klausia, kas turi pasirūpinti skaitikliais? Nejau jie patys turi nutarti, kad skaitiklis paseno – nusipirkti ir susimontuoti?

Todėl, kad ir ką rodo prie gyventojų butų esantys įrengti dar pačioje tų namų renovacijos pabaigoje skaitikliai, įmonės uždavinys – pasirūpinti, kad būtų apmokėta visa namui sunaudota šiluminė energija. Tad vartotojams pateikiamose sąskaitose išskiriama kiekvieno buto sunaudota šiluma, atsižvelgiant į skaitiklių prie butų rodmenis. Tad sudedama  parodymų suma ir atimama iš įmonės skaitiklio prie namo parodymų. Skirtumas sunaudotos šilumos dalijamas visiems butams, pagal įstatymais patvirtintus koeficientus ir pateikiamas sąskaitose apmokėjimui, įvardijimu „už bendro naudojimo vamzdynus“, žmonėse vadinamu paprastai „mokesčiu už laiptinių šildymą“. Nors realybėje tai beveik nieko bendro neturi su pačios laiptinės šildymu – surinkę parašus tų, kurie pritaria idėjai, gyventojai gali kreiptis į namus administruojančią VšĮ „Akmenės būstas“ dėl laiptinėje esančio radiatoriaus demontavimo…

Visas rašinys balandžio 23 d. numeryje

Ramūnas ŽIMANTAS