Sodybos vartai svetingai atkeliami klojimų teatrams

Kruopiškiai Bronelė PETRYLAITĖ ir Zigmas PETRAITIS daug metų sodybą puoselėjo kaip labai artimą senajai, tradicinei Lietuvos kultūrai, kur gėlynus juosia medinės tvorelės, kur švariai iššluotas svirnas tinka ne vien rakandams laikyti, bet ir šokiams… Sodyboje be etnografinių daiktų stovi malūnas ir Gedimino pilies prototipas. Klojimo teatrams priskiriamas ir lietuviško žodžio išsaugojimo vaidmuo ir  kilo jis iš sodžiaus vaidinimų, davė pradžią slaptiems ir viešiems lietuviškiems vakarams, o 1918 metais Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, klojimo teatras nesunyko. Entuziastai – kaip ponai Bronelė ir Zigmas – savo sodybą pritaikė tokiems kultūriniams susiėjimams. Apie jų sodybą žino plačiai pabirę mėgėjų meno entuziastai. Klojimo teatrai į Kruopius renkasi tradiciškai, apytikriai tuo pačiu laikų – būdavo Joninėms, o šiemet anksčiau.

Šiltą birželio 16 – osios  popietę Kruopiuose, Bronelės Petrylaitės ir Zigmo Petraičio etnografinėje sodyboje karaliavo teatras! Šiais metais kartu su Kruopių bendruomene įgyvendintas Akmenės rajono savivaldybės kultūros rėmimo programos projektas  „Žemaitėška kluojėma teatru švėntė“, projekto vadovė Vitalija Žakienė, o renginys buvo skirtas žemaičių rašto, kalbos metams. Renginį gražia žemaičių tarme vedė Akmenės krašto Simono Daukanto žemaičių draugijos pirmininkė Raimonda Gaubytė-Kiminė.

Suvažiavo svečių – vaidintojų, dainuojančių žodžio meistrų, kuriuos kraštiečiai žino iš kitų renginių. Savo pasirodymais kruopiškius ir svečius džiugino Tytuvėnų kultūros centro suaugusiųjų dramos kolektyvas „Varnakalnis“, režisierė Andrėja Stulginskienė ir Šedbarų folkloro kolektyvas „Parubežė“, vadovas Stasys Butkus su spektakliu „Trys mylimos ir Liudvikėlis“, Kretingos rajono kultūros centro Grūšlaukės skyriaus mėgėjų dramos kolektyvas, režisierė Giedrė Kniukštienė su spektaliu „Dobėlts išmiegėnėms“, ir Varnių kultūros centro vaidintojų grupė „Pilkvarne“, režisierė Birutė Juozapavičienė su spektakliu „Dvėgubs žaidėms“. Puikias dainas atliko žemaitiškų dainų kūrėjas ir atlikėjas Povilas Girdenis. Skanauta pati gardžiausią kruopiškių kiaušinienė, iškepta iš 300 kiaušinių!

Nuoširdi  padėka sodybos šeimininkams už svetingumą, įteiktas Kultūros centro dovanotas simbolinis ąžuoliukas, kurį Liepos 6-ają visi kartu pasodins sodyboje, šauniosioms gaspadinėms Eugenijai Damskienei, Zitai Šimkienei, Laimai Statkuvienei, Onai Radzevičienei ir Ritai Žakienei. Už pagalbą dėkota Kruopių seniūnei Rasai Statkuvienei ir jos komandai, už paramą ir pagalbą Liudai Bernotaitei, Aleksandrui Damskiui, Zenonui Žakui, Jonui Šimkui, visiems, visiems, sunešusiems kiaušinių bendrai puotai. Už įgarsinimą dėkoja Dariui Beniuliui, už nuotraukas – Jonui Vapsvai ir visiems žiūrovams, keturias valandas praleidusiems su teatru ir dainomis – iki kitų malonių susitikimų!