Šviesa nuo atminimo ugnies – į žodžius ir mintis

Laisvės gynėjo diena pradedama minėti visada ypatingai, nes tai susiję su mūsų atmintimi. Atmintimi apie anų dienų įvykius. Atmintimi, kodėl šiandien esame laisvi. Atmintimi, kam esame dėkingi už Laisvės dovaną. Liūdesys virsta džiaugsmu ir  viltimi, kad liksime ištikimi Laisvės idėjai.

NAUJOJOJE AKMENĖJE rytą taip pat kaip ir visoje šalyje sužibo atminimo ugnelės įstaigų ir namų languose.  Dienai baigiantis  atminimo  ugnys uždegtos  prie  Kultūros rūmų bei ant kalvos prie obelisko su memorialine lenta, kurioje įrašyti V.Kudirkos žodžiai.  Savivaldybės pastatas apšviestas trispalvės šviesomis. Vakare  Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčioje aukotos šv. Mišios. Kultūros rūmuose įvyko  Laisvės gynėjų dienai skirtas poezijos ir muzikos vakaras “Mano žodžiuose skamba laisvė”.

Renginys prasidėjo  Lietuvos himno giedojimu ir tylos minute  Sausio 13-osios aukų  atminimui. Žuvusiųjų vardus perskaitė  kultūros centro etninės kultūros specialistė Gražina Montvidaitė. Rajono meras V. Mitrofanovas  kalbėjo apie šios dienos ypatumą…

Skambėjo eilės ir muzika…

Baigiantis renginiui dar  būriavosi anų dienų bendražygiai, džiaugėsi susitikę. Po renginio dar rinktasi prie  obelisko, kur meras V. Mitrofanovas padėjo gėlių.

Daugiau trečiadienio „Vienybėje“.