Šviesaus ir viltingo šv. Velykų džiaugsmo!

Mielieji,

Nuoširdžiai sveikinu artėjančių šventų Velykų proga.

Tegul Prisikėlimo rytas dovanoja Jums sielos ramybę, meilę ir atleidimą.

Lai nuoširdūs žodžiai, mūsų darbai ir bendravimas sušildo mus supančius žmones. Pasitikime šv. Velykas šviesiomis mintimis, naujais užmojais ir prasmingais darbais. Linkiu, kad šv. Velykų džiaugsmas pripildytų Jūsų namus, o bundantis pavasaris neštų džiugesį, šviesą ir šilumą.

Lietuvos Respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas