Tarp laiko paralelių (7) SPALVINGOS ASMENYBĖS GYVENIMO MOZAIKA

 

Liežuvis – priešas

Tas mano liežuvis yra mano priešas,- ne  kartą yra sakiusi Stasė Niūniavaitė. Ir papasakodavo epizodų.

„Vienybė“ išspausdino pluoštą jos rašinių apie tėviškę Maldenius, publikacijoje ji užsiminė apie giminaičius ir nepasidrovėjo  įvardinti juos tikraisiais vardais – nesidomi, neskaito, tikri kaimo gagriai…

– Kad sukilo kaip bimbalai, kad ėmė pulti. O ką aš pasakiau – tik teisybę. Sau nė krislelio kritikos, visą laviną ant mano galvos,- guodėsi tada Staselė.

Ir be šių pasakojimų žinojau keletą epizodų, kuriuose užkliuvo „liežuvis“. Vienas iš jų buvo tremtinių ir politinių kalinių susibūrime. Kai  jame, užsimetusi paltą ant rankos, pasirodė S. Niūniavaitė, susirinkimo pirmininkė auditorijos atsiklausė:

– Ar leisime S. Niūniavaitei dalyvauti?

Ką tik „Vienybėje“ buvo pasirodęs jos rašinys apie „saviškius“, kurie kaip paukščiukai iškrito iš lizdo… Jame praslydo karčių žodžių apie privatizavimo užkulisius…

Stasė Niūniavaitė atsistojo ir mestelėjo salei:

-Nesivarginkite, aš pati išeisiu.

Ir išėjo. Bet nuoskaudą išsinešė. Keletas tremtinių per laikraštį ir žodžiu atsiprašė Staselės. Tačiau kartą, jau būdama rajono Tarybos nare, įlipo į tribūną ir tyčia ar netyčia iškraipė  politikės, pirmininkavusios tremtinių susirinkime,  pavardę. Iškraipymas turėjo   neigiamą atspalvį. Praėjo diena kita, ir ji man skambina:

– Klemas (Klemas Inta)  sakė, kad dabar mane paduos į teismą dėl šmeižto.

-Neduos,- sakau,- Klemas pajuokavo.

Stasė neatlyžta:

– Jeigu paduos, aš teisme pasakysiu: „Esu senė, man liežuvis pinasi, aš sakau taip, o išeina kitaip..“.-Ir vėl pasako pavardę iškreipdama.

– Stasele, esi tikra artistė, jau kuri spektaklį,- sakau jai ir abi pratrūkstame juoku.  Tada ji man  sako:

– Tu pasistenk mus sutaikyti, juk tu žinai –  aš myliu Lietuvą ir ji myli Lietuvą. Mums nėra ko pyktis. O kad pasakiau, pasakiau ir pamiršau. Aš nesinešioju akmens užantyje…

Visas Julijos SEJAVIČIENĖS rašinys vasario 19 d. numeryje

Jono Šaškausko nuotraukoje: Stasė Niūniavaitė su rašytoju Vytautu Girdzijausku ir grupe skaitovų. Rašinio autorė antros eilės dešinėje.