Už ištikimybę Tėvynei – ordinas

Už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje, Lietuvos Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi apdovanotas Ričardas Bernardas Nakas (po mirties), buvęs antisovietinės ir antinacinės rezistencijos dalyvis, tremtinys. Regalijas iš Prezidentės rankų priėmė jūrų karininko sūnus Algimantas Nakas, gyvenantis Kaune.Priminsiu, kas buvo R.B. Nakas. Baigęs Kauno „Aušros“ gimnaziją, jis įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, studijų nebaigė, nes pašaukė į privalomąją karo tarnybą. Išsilavinusį jaunuolį pasiuntė į karo mokyklą, kurią jis baigė 1937 metų rudenį. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, R. Nakas sugrįžo namo, jam suteikė jūrų jaunesniojo leitenanto laipsnį ir paskyrė navigacijos karininku į vienintelį tuomet Lietuvos karo laivą „Antanas Smetona“. 1945 metų sausio 24 dieną R.B. Naką areštavo enkavedistai ir tų pačių metų rugpjūčio mėnesį jį NKVD kariuomenės karo tribunolas nuteisė 10 metų pataisos darbų lagerio… Neleido jam gyventi Kaune, o kaip negalintis savęs išlaikyti, buvo įkurdintas Akmenės invalidų namuose. 1963 metų sausio 27 dieną buvusį gulagų kalinį Akmenėje partrenkė ir mirtinai sužalojo dideliu greičiu lėkęs sunkvežimis…

Saulius GAJAUSKAS plačiau pasakoja šeštadienio numeryje. Nuotraukose iš Prezidentūros internetinės svetainės – patriotui skirtas   ordinas; Prezidentė su tėvo apdovanojimą priėmusiu Algimantu Naku.