Vasaros maršrutai

Nebūtinai nukeliauti daug kilometrų, kad patirtum įspūdžių. Už Papilės, neprivažiavus Kuršėnų, reikia sukti kairėn. Link Šakynos. Miško keliu važiuojant yra nuorodų. Agailių miško viduryje iš tankmės išnyranti bažnytėlė, šalia jos – kryžių kalnelis bei stebuklingu vadinamas šulinys palieka įspūdį. Keista miško proskynoje, kuri nuo artimiausios gyvenvietės nutolusi per 8 kilometrus, matyti dailius medinius statinius ir gražiai sutvarkytą aplinką, meniškus drožinius, pasodintų eglaičių ornamentus ir jauną ąžuolyną. Neįprasta ir dailios mūrinės bažnytėlės metalines duris rasti atviras, nors aplink gali nesutikti nė gyvos dvasios. Tvyro ypatinga ramybė. Koplytstulpyje susisukęs lizdą nedidelis paukštelis, gal kokia musinukė, nebijo nei pavienių lankytojų, nei būrio žmonių per neseniai čia vykusius Šeštinių atlaidus.

Informacija stende skelbia, kad pirmoji medinė koplyčia Agailių miško gilumoje buvo pastatyta dar baužiavos laikais. Prie jos buvo palaidoti ir 1863 metų sukilimo dalyviai. Žmonės manė, kad ši vieta turi stebuklingų galių, todėl čia statė kryžius. Tikima, kad gydomųjų galių turi ir prie koplyčios trykštantis šaltinis. Stebuklingų galių turinti šio šaltinio versmė padavimuose minima netgi anksčiau nei koplytėlė. 1939 metais šioje vietoje pastatyta betoninė bažnytėlė mediniu stogu 1942 metais padegta. Uždengus stogą, bažnyčia išstovėjo tris dešimtmečius, kol 1974 metais sudegė nuo žaibo. 1975-ųjų vasarą tikinčiųjų lėšomis atstatyta Agailių bažnyčia tų pačių metų rudenį sovietų valdžios sprendimu buvo nuversta buldozeriu. Atstatyti Agailių bažnyčią vėl imtasi 1990 metais. Netrukus iškilo 13,6 metrų ilgio, 7,6 metrų pločio 14,6 metrų aukščio bažnyčios pastatas. Agailių bažnyčią prižiūri ir aplinką tvarko Kuršėnų miškų urėdijos, Gedinčių girininkijos darbuotojai. Atlaidai šioje bažnyčioje vyksta du kartus per metus. Agailių bažnytėlę renkasi žmonėms krikštynoms, vestuvėms, sako, kad neretai čia duodami asmeniniai pasižadėjimai, meldžiamasi prieš svarbius įvykius. Yra ir neseniai pastatytų kryžių.

Lilija Smalakienė

Daugiau vasaros maršrutų aprašymų liepos 29-osios VIENYBĖJE.