Vegerių valsčius ir prezidentas Antanas Smetona

Tvarkydamas Vegerių kaimo bibliotekos kraštotyros archyvą radau dokumentą, kuriame minimi Vegerių valsčiaus ūkininkai ir prezidentas Antanas Smetona.  1932 metais Vegerių valsčiaus ūkininkai kreipiasi į prezidentą Antaną Smetoną su prašymu  padėti išspręsti juos kamuojančias problemas. Pagal antspaudą matyti, kad prezidentas įpareigoja savo kanceliariją išsiųsti ūkininkams atsakymą. Noriu su skaitytojais šiuo dokumentu pasidalinti. Kalba netaisyta ( 1932 m. lapkričio 4 d.).

„Jo Excellencijai Ponui Respublikos Prezidentui nuo Vegerių valsčiaus ūkininkų

Prašymas

Mes žemiau pasirašiusieji Vegerių valsčiaus ūkininkai nuolankiai prašome Jūsų Excellencijos malonės.

Mūsų Vegerių ūkininkų padėtis yra ytin sunki. Darbininkai prie mūsų Latvijos parubežy yra apie 80-90 % brangesni kaip kitur Lietuvoje ir tie patys išmitę per žiemą prie mūsų pavasarį eina Latvijon ir tuo būdu trukdo mums darbo beieškant kitų susivėlina neretai sėja ir pavasarį paimtam darbininkui reikia mokėti tą pačią algą, kaip ir kad būt pasamdytas nuo metų pradžios.

Turgų visiškai neturime, arčiausis turgus ,,Viekšniai“ 40 kilometrų, bet iki stoties vežant bekonus dar 4 klmtr, prisideda, todėl joks racionalus ūkio išnaudojimas yra negalimas.

Miškų mūsų apylinkėje nėra, todėl turime už kurą mokėti daug brangiau kaip miškuotose apylinkėse, gi statybos medžiagos reikia mums ieškoti už kelių dešimtų kilometrų.

Visa istorija Dainiaus SARAPINO rašinyje sausio 8 d. numeryje