Vieningumas – šilumos palydovas     

Kai ilgai dirbti tampa vargu, sprendimai priimami greičiau, nei šaltą dieną šiltoje aplinkoje. Rajono tarybos 15 – asis posėdis, vykęs birželio 29 – ąją, buvo neištęstas kabomis ir greitas sprendimais. Dalyvavo 24 Tarybos nariai. Apsvarstyta  20 klausimų, tik pora jų iššaukė kuklias diskusijas.

Pirmieji du klausimai buvo apie ilgą laiką galiojusių ir jau moraliai pasenusių taisyklių keitimą. Pakeistos taisyklės, kaip privalu elgtis vandens telkiniuose ir ant ledo. Taip pat patvirtintos  taisyklės,  kaip saugoti želdinius ir želdynus. Yra situacijų, kurių taisyklės tiksliai  neapibrėždavo: ar galima nukirsti, genėti medžius, ar senų vietoje galima atsodinti jaunus medelius. Naujosios taisyklės turėtų paaiškinti įvairesnes situacijas.  Svarstant naująsias taisykles, Tarybos narė J. Dunauskaitė  paklausė apie kalkių atliekų kalnus prie įmonės „Medis ir betonas“ – kas davė leidimą ten jas sukrauti. Tarybos narys R. Sudaris patikslino, kad kalkės gan pelningai parduodamos, jas perka ūkininkai, o atliekoms išvežti reikia skelbti konkursą. Meras V. Mitrofanovas atsakė, kad sprendimą priėmė seniūnas.

Daugiau – trečiadienio, liepos 1 d., VIENYBĖJE