„Vienybės“ sveikinimas JUBILIATEI

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei

Nijolei MOCKUVIENEI

Nuoširdžiai sveikiname Jus amžiaus jubiliejinės sukakties proga. Sveikinimą palydime žodžiais iš K. Gudonytės eilėraščio „Mano Mokytojui“:

Mano Mokytojau,

Tenegęsta Tau pagarba šviesi!

Tegul šypsos tau žmonės visi!

Te pražysta širdy kiekviena

Tavo-

Mano-

Visų mūs

Diena!“

Šviesaus Jubiliejaus, miela Nijole!.

„Vienybės“ redakcija

Julijos Sejavičienės nuotr.