Viskas įmanoma

Kalbinant ilgametį Ventos seniūnijos Žerkščių kaimo gyventoją Antaną Remeiką, tapo aišku, kad turint tikslų ir norų, visko galima pasiekti.

Antanas Remeika – Žerkščių kaimo ūkininkas, visą savo gyvenimą gyvenęs kaime. Vyras, baigęs vidurinę mokyklą, Vilniuje mokėsi elektromechanikos. Grįžęs po studijų į savo gimtąjį kraštą įsidarbino elektriku. Vyras pasakoja – po kurio laiko buvo paskirtas į Statybinių medžiagų kombinato Menčių cechą dirbti inžinieriumi. Dirbo aštuonerius metus, tuomet įsidarbino mechaniku. Įmonės keitė darbo pobūdį, mažino darbuotojų skaičių, tad Antanas  dirbo ne tik mechaniku, bet ir šeštos kategorijos  šaltkalviu karjere. Darbinės karjeros istorija paprasta. Tačiau atsitikus nelaimei, reikėjo daug ko mokytis iš naujo.

A. Remeikos istorija – Andželikos DUMŠAITĖS rašinyje antradienio „Vienybėje“.