Viskas tiko ir patiko

Bendruomenių dvidešimtmečių švenčių maratonas rajone jau į pabaigą. Viena paskutiniųjų dvidešimtmetį praėjusį penktadienį šventė Kruopiai. Darbo savaitės užbaigiamajame vakare tilpo viskas – ir susirinkimas, ir rinkimai, ir sveikinimai, ir koncertas su pavakarojimu.

Vakaro pradžia apie būsimą šventę Kruopių kultūros namuose dvelkė tik užuominomis – scenos papuošimu, vos uodžiamu suneštinių vaišių kvapu, nebyliu bendruomenės dvidešimtmečio veiklos liudijimus iliustruojančių skaidrių demonstravimu. Ir puošniai apsirėdžiusiais bendruomenės nariais. Ir gėlių puokštėmis nešinais svečiais.

Vis dėl to vakaro pradžia – rimta. Ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Jame iš beveik devynių dešimčių registruotų bendruomenės narių dalyvavo daugiau nei penkios dešimtys. Esant reikiamam dalyvių skaičui vienbalsiai patvirtintos bendruomenės pirmininkės Dainoros Skėrienės bei revizijos komisijos ataskaitos. Jose vardyti įvykdyti projektai, panaudotos jiems lėšos.

Apie Kruopių bendruomenės šventę – rytdienos laikraštyje.