Rytinis posėdis, kaip gera mankšta

Spalio 20 – oji buvo labai ankstyvo rajono tarybos posėdžio diena. Posėdis prasidėjo pusę devynių ryto. Įdomus buvo posėdis, nes daug diskutuota, replikuota, užminta klausimų posėdžio klausytojams. Kliuvo vienas „reikalas“ – pavyzdžiui, man, kaip eiliniam klausytojui, stigo išsamios informacijos dėl kokios problemos diskutuojama. Esmė aiški tik tiems, kas dokumentus skaitę, aptarę, o nuotoliniams stebėtojams reikėtų papildomų kelių sakinių. Pavyzdžiui, apie ginčus dėl Naujosios Akmenės ligoninei reikalingų papildomų patalpų. Posėdyje dalyvavo visi Tarybos nariai.

Smalsumą paakino Naujosios Akmenės ligoninės facebook‘o paskyroje pasirodęs  kažkieno padarytas įrašas, kad prieš direktorių rajono meras taiko mobingą. Ir papildomas įrašas – prašymas gelbėti. Tad posėdis tuo ir intrigavo – sužinoti, kas vyksta. Pasamprotavimus pateiksime vėliau – dabar, kas svarstyta šeštajame Tarybos posėdyje. Darbotvarkėje 24 klausimai, dažnai būna antra tiek. Poros klausimų svarstymas atidėtas.

Intriga – patalpos, kuriomis naudojasi A. Lizdenio centras. Nuoma buvo sudaryta dešimčiai metų, reikėjo naujos sutarties. Greičiausiai buvo netikėta, kad patalpos taps ginčo objektu. Atsirado daugiau galimų nuomos konkurso dalyvių, kurie, be abejo, siūlytų didesnę kainą. Patalpų prireikė ir Naujosios Akmenės ligoninei, nes po sujungimo su poliklinika ketinama plėstis. Įvardinti galimi 5 nuomininkai (gydymo įstaigos iš įvairių šalies vietų). Mums, kaip pacientams, tai būtų puiki galimybė, nes dažnai kokybė atsiranda konkuruojant. Tačiau gali būti, kad nauji patalpų naudotojai ilgai neįsikurs… Opozicija įžvelgia problemą, kad po kilimu kišama žinia apie nuomos kainą. Klausimas nebesvarstytas, bus komitetų posėdžiai, išklausys suinteresuotas puses.

Daugiau apie rajono tarybos posėdį – antradienio laikraščio puslapiuose.