Vyriausiąjį gydytoją primena darbai

Šviesiai prisiminame amžinybėn išėjusį rajono vyriausiąjį gydytoją Povilą Maneikį. Jam būtų sukakę 90 metų. Vyriausiuoju gydytoju jis pradėjo dirbti 1953 metais. Ligoninė veikė Viekšniuose. Povilo Maneikio pastangomis ligoninę pastatė Akmenėje, o 1958 metais ligoninę Naujojoje Akmenėje. 1975-1976 metais vyriausiasis gydytojas rūpinosi naujos ligoninės Naujojoje Akmenėje statyba,  jam pavyko   pritraukti 11 jaunų gydytojų. Atvykę gydytojai R. Embavičienė, I. Vorevičienė, E. Audickaitė, N. Bartkevičienė, V. Bartkevičius, R. Steponavičienė paliko ilgiems dešimtmečiams. Po mokslų baigimo P. Maneikiui siūlė likti Kaune, siūlė Panevėžio ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigas, o jis grįžo į į Akmenę. Čia ir išdirbo visą gyvenimą. Akmenės kapinėse šalia žmonos pedagogės Irenos atgulė amžinojo poilsio… Medicinos veteranų atmintyje jis išliko kaip reiklus ir rūpestingas vadovas, buvo kaip tėvas, mokėjęs ir pabarti, ir užsistoti.

Julija SEJAVIČIENĖ plačiau pasakoja kovo 31 dienos numeryje

Nuotraukoje iš archyvų: vyriausiąjį gydytoją amžiaus 50 metų sukakties proga sveikina tuometinis „Vienybės“ redaktorius A. Strakšys ir šio rašinio autorė J. Sejavičienė; vyriausiasis gydytojas Povilas Maneikis.