Aukščiausi standartai: ir darbų kokybei, ir nuoširdumui

Valstybės istorija ir žmogaus gyvenimas

Ventos muzikos mokykloje Minifreda Voronovienė nuo 1988 m. Išvykus kanklių mokytojai, direktorius a.a. Voldemaras Kontenis paprašė pagelbėti . Į pamokas važinėjo iš Kuršėnų. Kadangi mokytojo taip ir neatsirado, persikelti į Ventą sugundė butas naujame name. Tad 1991 m. apsigyveno Ventoje. Rajono vicemeras A.Nicius prisiminė, kad buvęs mokyklos direktorius V.Kontenis ragino tuometinį Statybinių medžiagų kombinato direktorių įkalbėti Minifredą persikelti į Ventą ir vadovauti mokyklai. „Jis tikėjo jos vadybiniais gebėjimais, ir tai pasiteisino“ – sakė A.Nicius. Minifreda muzikos mokyklą baigė su pagyrimu. Šiaulių aukštesnioji muzikos mokykla Minifredą priėmė į antrąjį kursą, o tvirtus profesijos pagrindus padėjo dėstytoja Regina Vaišnorienė. Aukštąjį išsilavinimą ji įgijo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose… Lilijos Smalakienės rašinys kovo 31 dienos