2018-ieji – atminimo metai

Seimas paskelbė 2018-ųjų metų svarbias valstybei sukaktis.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai.   1918 metų vasario 16 dieną priimtas Nepriklausomybės aktas, kurį pasirašė 20 signatarų.

Filosofo ir rašytojo, kultūros veikėjo Vydūno metai. Kovo 22 dieną sukanka 150 metų, kai gimė Vilhelmas Storosta-Vydūnas. 1940 metais už nuopelnus išryškinant tautiškumo ir žmoniškumo dermės svarbą, už raginimą jos siekti tarp tautų Vydūnas galėjo tapti kandidatu Nobelio premijai gauti, bet ketinimus nutraukė Antrasis pasaulinis karas.

Lietuvos skautų judėjimo metai. Šiemet sukanka 100 metų, kai Lietuvoje buvo įkurta pirmoji skautų organizacija. Lietuvos skautų sąjunga atkurta 1989 metais.

Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metai. Trakų Dievo Motinos paveikslas, maldininkų garbintas kaip stebuklingas,1718 metų rugsėjo 4 dieną vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis. Šis paveikslas buvo garsiausias Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Partizano Adolfo Ramanausko-Vanago metai. Kovo 6 dieną sukanka 100 metų, kai gimė kovotojas už Lietuvos laisvę A.Ramanauskas –Vanagas, sovietų nužudytas 1957 metais.

Tėvo Stanislovo metai. Rugsėjo 29 dieną sukaks 100 metų nuo vienuolio kapucino, kunigo, pamokslininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvio Tėvo Stanislovo – Algirdo Mykolo Dobrovolskio gimimo. Antrojo pasaulinio karo metais jis gelbėjo žydus, o sovietmečiu kalintas lageriuose.

Sąjūdžio metai. Birželio 3 dieną sukanka 30 metų, kai buvo išrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Sąjūdžio remti Aukščiausiosios Tarybos deputatai priėmė 1990 metų kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo aktą.

Lietuvos katalikių moterų sąjungos metai.

Simono Daukanto metai. Spalio 28 dieną sukanka 225 metai, kai gimė švietėjas, istorikas, tautinio atgimimo ideologas S. Daukantas. 1822 metais jis parašė pirmąją lietuvių kalba Lietuvos istoriją. Palaidotas Papilėje.

„Vienybės“ inf.