Apie metą, kai mokėsi  darbininkai

Naujosios Akmenės trečiojo amžiaus universiteto kraštotyrininkų rankraščių segtuvus svariai  papildė  Stanislovas Kazimieras TAMULIS.  Jis – buvęs  AB „Akmenės cementas“ kapitalinės statybos skyriaus viršininkas, keletą metų dirbo dėstytoju Vilniaus technologijos technikumo Naujosios Akmenės filiale. Cementininkų mieste technikumo filialas pradėjo veikti 1958 metais, jam vadovavo pedagogė Ona Markevičienė. Ji labai daug energijos ir širdies šilumos atidavė šiai mokymo įstaigai ir moksleiviams. Keli šimtai darbininkų tapo kvalifikuotais specialistais, sėkmingai vadovavo atskiriems barams. Kad nauja mokymo įstaiga labai reikalinga, liudija faktas, kad mokslo metų atidarymo šventėje dalyvavo tuometinis cemento   gamyklos direktorius A. Spudulis. Teigiama, kad būtent jo didelėmis pastangomis cementininkų mieste ir atsirado technikumo filialas. Šviesaus atminimo direktorė O. Markevičienė tvirtino, kad daug dėmesio darbininkų mokymui skyrė ir kiti  cemento gamyklos   vadovai – direktorius L.Petravičius, vyr. inžinierius O.  Stanulionis, dėstytojai  inžinieriai S. Žalneravičius, J. Grušas,  P. Žąsytis, J. Paškauskaitė, S. Tamulis, J. Pavasaris, A. Krančiukas, K. Volodina, B. Stalerūnas, D. Kiudulaitė – Binkulienė,  pedagogai – A. Jančiauskienė, B. Čepulytė – Laureckienė, Z. Daugirdienė,  S. Kuprys, R. Ramanauskaitė, vėliau dėstytojų gretas papildę  technikumo absolventai,  įgiję   aukštąjį  išsilavinimą –  J. Jarmolajevas, J. Žąsytienė, A.  Žuolytė.

S.K. Tamulis Trečiojo amžiaus universitetui pateikė ne tik savo prisiminimų, jis taip pat užrašė pluoštą Lietuvos nusipelniusios mokytojos  O. Markevičienės prisiminimų apie mokyklos istoriją. Augenija Gailutė Tamulienė, buvusi  medicinos darbuotoja, į kraštotyros aplankus deda prisiminimus apie cementininkų miesto medicinos įstaigų raidą. Ačiū Tamuliams  už neįkainojamą darbą!

S.K. Tamulio prisiminimai – šeštadienio „Vienybėje“.