Ąžuolai šlama gyvenimą

Taip vadinosi liepos 16 dieną Akmenės kultūros namuose įvykęs koncertas, skirtas prieš pusmetį mirusio rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus atminimui. Kas bendro, atrodytų,  tarp Jonavoje iki Antrojo pasaulinio karo augusio ir savo tautiečių žydų gyvenimą aprašiusio rašytojo ir Akmenės? Gal tą pačią dieną atidaryta iš Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus atkeliavusi kilnojamoji paroda ,,Lietuva litvakų kūryboje“? Ir, be abejonės, jo romanas ,,Miestelio romansas“ turįs daug bendrumo su bet kuriuo Lietuvos štetlu, nes pasakodamas apie Jonavos bendruomenės šeimas, kuriose tokios svarbios yra senelės, motinos, dukros, seserys, tetos, kalba ir apie kitų miestelių šeimų gyvenimą, tradicijas. Autorius – puikus pasakotojas, amatininkų portretų kūrėjas.

Žydų kultūros renginys – šeštadienio „Vienybės“ puslapiuose.