Ar lankys Jus „Vienybė“ 2018?

„Vienybės“ prenumeratos dovana

Savivaldybės tarybos narė Zofija PAULIKIENĖ kartu su vyru verslininku Algiu PAULIKU Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga „Vienybės“ laikraščio metinę prenumeratą 2018 metams dovanoja asmenims, labai daug nuveikusiems Tėvynės raidai:

Akmenės krašto šviesuoliai, pedagoginio darbo veteranei, buvusiai ilgametei S. Daukanto muziejaus

vadovei Danutei VEISIENEI; Papilės „Atgaivos“ klubui;Labdaros ir paramos fondui „Saulė danguje“.  Z.ir A. Paulikai dėkoja veteranams už jų veiklumą, už meilę Lietuvai, tikrųjų vertybių puoselėjimą, linki šviesaus kalėdinio laukimo.

Savo ruožtu redakcija dėkoja gerb. Zofijai ir Algiui Paulikams už prenumeratos dovanas. 

Dėl prenumeratos kainų

Į redakciją paskambino keletas skaitytojų dėl prenumeratos 2018 metams kainos. Redakcija paskambino į AB „Lietuvos paštas“   Prekybos ir paslaugų organizavimo skyrių. Specialistai paaiškino, kad AB „Lietuvos paštas“ ima 2 proc. dydžio mokestį už kvito aptarnavimą. Rdakcija su AB „Lietuvos paštu“ yra pasirašiusi sutartį, joje „Vienybės“ laikraščio prenumeratos metams kaina su PVM yra 42,60 Eur. Lietuvos Vyriausybė iki 2018 metų kompensuoja leidinių pristatymo kaimo vietovėse kaštus. Tačiau paštas , net neinformavęs redakcijos, už laikraščio užprenumeravimą ima savo mokestį. Atsiprašome dėl tokio mums visiems primesto akibrokšto.

Patiksliname „Vienybės“ prenumeratos kainą su pašto paslaugų įkainiu:

1 mėn. redakcijos kaina 3,55 Eur, su pašto įskaitytu mokesčiu – 3,62 Eur

6 mėn. redakcijos kaina 21,30 Eur, su pašto įskaitytu mokesčiu –21,73 Eur

12 mėn. redakcijos kaina 42,60 Eur, su pašto įskaitytu mokesčiu –43,45 Eur

Gerbiamieji, nelikite be savo rajono laikraščio, būkime kartu 2018-aisiais.

„Vienybės“ redakcija