Patinka geras turinys

Nuomonė apie „Vienybę“

„Vienybę“ skaitau nuo vaikystės. Tai tiesiog įaugo į kraują. Man įdomu žinoti rajono gyvenimo paletę. Ne visuose renginiuose galime dalyvauti, apie kai kuriuos iš jų sužinome iš laikraščio aprašymų. Su įdomumu skaitau apie kolegų kultūros darbuotojų organizuotus renginius, pasakojimus apie kultūros darbuotojus. Ir aš pati buvau aprašyta, ir mano kolegės, ačiū už žodį.Patinka „Vienybės“ publikacijos rubrikomis „Paraštėse“, „“Įvykiai ir atgarsiai“, „Kodėl gyvenu čia“ ir kiti. Puikus mūsų laikraščio žurnalistų R. Jonikienės, J. Sejavičienės, L. Smalakienės, L. Rozgos žodis. Trumpai galėčiau pasakyti taip: geras laikraščio turinys ir publikacijų tonas. Džiugu, kad visus šiuos metus su „Vienybe“ galime „pasimatyti“ laikraščio internetinėje erdvėje. Įdomu pažiūrėti spalvotas nuotraukas. Iš trumpų anonsų sužinome, apie ką „Vienybė“ rašo rytojaus numeryje. Kitais metais švęsime Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Tikiuosi laikraštyje įdomių rašinių ta ir kitomis temomis. Linkiu žurnalistams kūrybinių versmių, skaitytojams – rašinių, kurie atitiktų jūsų pasaulėjautą.

Dalia TENIENĖ, Ventos kultūros namų vedėja

 

Nuotraukoje: Dalia Tenienė su 90-mete mama, kuri taip pat kelis dešimtmečius skaito „Vienybę“

Visas atsiliepimas – lapkričio 25 d. „Vienybėje“