Ar lankys Jus „Vienybė“2018-aisiais?

Informacijos šaltinis – rajono laikraštis

Esu iš Raseinių, tačiau daugelį dešimtmečių gyvenu Naujojoje Akmenėje, taigi esu šio krašto žmogus. Ten, kur gyveni, turi žinoti ir to krašto naujienas. Pagrindinis žinių šaltinis – „Vienybės“ laikraštis. Džiaugiuosi, kad „Vienybė“ gyvybinga ir gyva, kad jos „nesurijo“ didieji periodiniai leidiniai. Visada įdėmiai skaitau“ Vienybės“ publikacijas istorijos tematika – kas mūsų krašte buvo, kaip buvo, kokios praeities paralelės nusitiesė į šią ir į ateities dieną. Man, manau, ir daugeliui skaitytojų , įdomūs laikraščio publicistikos rašiniai, kuriuos spausdinate antrašte „Paraštėse“. Tiesiog pasitikrini savo mąstymo su žurnalistų matymo horizontu. Iš „Vienybės“ laikraščio publikacijų tikrai daug sužinome apie rajono gyvenimo faktus. Mane visada domina rašiniai apie žmones, dirbančius Akmenės krašte, informacija apie švietimo, kultūros įstaigų, jaunų žmonių, įleidusių šaknis mūsų rajone, istorijas.

Kartais iš pažįstamų ir kolegų girdžiu tam tikrų priekaištų „Vienybei“ , tačiau kiekvienas galime prisidėti prie laikraščio turinio – rašykime, siūlykime temas. Džiaugiuosi „Vienybės“ laikraščio žurnalistų kūrybiškumu ir energija aprėpti visas rajono gyvenimo sritis. Jeigu ir pasigendame kokių nors temų rajono laikraštyje, turime kaltinti save – neparašėme, neinformavome, nedalyvavome laikraščio leidimo procese. Daug dešimtmečių skaitau „Vienybę“ aš, mano šeimos nariai. Esame tiesiog „Vienybės“ patriotai. Linkiu 2018 metais, valstybės nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio metais, „Vienybės“ žurnalistams kūrybinių ieškojimų ir temų įvairovės, o skaitytojams – rašinių, kurie tenkintų Jus. Noriu pasakyti trumpai: rašykite, skaitykime, būkime kartu su „Vienybe“.

Pagarbiai – Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Vanda SOBENKINĖ