Cementininkų naujienos

Naujas cecho vadovas

Po cecho vadovo Romualdo Jagielos mirties įmonės generalinio direktoriaus įsakymu naujuoju cecho viršininku nuo lapkričio 16 dienos paskirtas vyriausiojo technologo pareigas ėjęs Gytis Vabalas.

Remontininkams darbo netrūksta

Kaip informavo UAB „Medis ir betonas“ bendrovės vadovas Giedrius Jarušaitis, remontininkų brigada atlieka sudėtingus cemento įmonės objektų remonto darbus. Vien tik šiais metais remontininkai kietlydiniu pakeitė latakuose susidėvėjusį metalą, malimo bare į kitą poziciją perkėlė oro įsiurbimo sklendę, molio sandėlyje įrengė atraminę gelžbetoninę sieną ir suremontavo išorines sienas, klinkerio silosuose atnaujintos vidinės gelžbetoninės sienos, anglies sandėlyje suremontuota geležinkelio rampa, daugelis gamybininkų džiaugiasi atnaujintomis buitinėmis patalpomis.

Nuotraukoje: remontininkai kerta angą naujam klinkerio išleidimo iš siloso latakui

Darbo kultūros apžiūra

Surengta tradicinė darbo kultūros apžiūra. Rezultatus vertino generalinio direktoriaus įsakymu paskirta komisija. Joje dalyvavo ir profesinės sąjungos pirmininkė A. Klimienė., komisijai vadovavo gamybos direktorius Uvė Trukenmiuleris (Uwe Truckenmueller).

Apžiūroje dalyvavę bendrovės struktūriniai padaliniai ir tarnybos buvo suskirstyti į dvi grupes: gamybos, geležinkelio transporto, autotransporto cechai, mechaninė ir energetinė tarnybos; cemento bandymų ir gamybos kontrolės laboratorijos, saugos padalinys ir jungtinis sandėlis.Nugalėtojai bus paskelbti paskutinę lapkričio dieną.

Raimondas KAZLAUSKAS

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas

Penkiasdešimtmečiai                                      

Cheminių analizių laborantė Marytė

Cheminių analizių laborantė Marytė Diemontienė papasakojo, kad surinkti cemento, kieto kuro, klinkerio, šlamo, žaliavų ir jų priedų mėginius iš įmonės teritorijoje išsidėsčiusių objektų reikia laiko. Kad procesas neužtruktų, mina dviračiu. Laboratorijoje nustatomos mėginių cheminės ir fizikinės savybės. Marytė sako, kad su kolegėmis Irena Venckiene, Daiva Borusevičiene, Tatjana Pivanovič, pamainos meistre Idilija Jokūbaitiene kartu dirba senokai, tad profesiniu požiūriu viena kitą suprantančios iš pusės žodžio.

Sargas kontrolierius Milgedas

Saugos padalinio Eibučių posto sargas – kontrolierius Milgedas Žilinskas cementininkų kolektyve jau 28-eri metai. . Pirmoji Milgedo darbo vieta buvo žaliavų ceche. Jaunas vyras tapo malūno mašinisto Antano Narbuto padėjėju. Dirbdamas mokėsi įmonė mokymo kombinate ir įgijo tiltinių kranų mašinisto kvalifikaciją. Kurį laiką tame pačiame ceche dirbo kranininku. Prasidėjus įmonės reorganizacijai buvo mažinami etatai ir M. Žilinskui buvo pasiūlyta pereiti į saugos padalinį, kuriame dirba iki šiol.

Sauliaus Gajausko parengtas puslapis apie AB „Akmenės cementas“ bendrovę – lapkričio 25 d. „Vienybėje“

.